VAT od paliwa

14 Wrz
Płatnicy podatku, posiadający w swym przedsiębiorstwie auta, zaliczone do środków trwałych przedsiębiorstwa, mogą uzyskać odliczenie VAT od paliwa. Tak samo odbywa się w przypadku leasingu pojazdów. Warto zatem wiedzieć jaki procent zwrotu przypada za wymieniony powyżej zakup i co jeszcze...
Read more »

Najcześciej wystawiane faktury VAT

13 Wrz
Faktura VAT jest dokumentem handlowym, dokumentującym operację gospodarczą, pomiędzy sprzedawcą i kupcem. Obowiązek korzystania z faktur VAT definiuje Ustawa z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług, z późniejszymi zmianami, zwana popularnie ‚Ustawą o VAT’. Zwrócić uwagę należy, iż...
Read more »

Zasada wystawiania Not Odsetkowych

13 Wrz
Od kiedy można liczyć odsetki Często zdarza się, iż druga strona umowy opóźnia się z zapłatą sumy wypływającej z przeprowadzonej transakcji, w związku z nieplanowym spływem należności dystrybutor ponosi pewnego rodzaju straty. By wynagrodzić je, sprzedawca ma możliwość naliczyć odsetki...
Read more »

Obowiązek podatkowy

7 Wrz
Moment stworzenia przymusu podatkowego, jeśli transakcja nie nakazuje stworzenia faktury, zachodzi w momencie wystawienia towaru lub wyświadczenia usługi. Zaś w sytuacji, gdy przygotowanie faktury staje się koniecznością, o konieczności podatkowej możemy mówić z momentem jej stworzenia. jednak od powyższej zasady...
Read more »

Kilometrówka – rozliczenie samochodu prywatnego w firmie

6 Wrz
W większości przedsiębiorstw wykorzystuje się różnego rodzaju samochodów, do celów związanych z działalnością firmy. Nie do każdego takiego samochodu prowadzi się rozliczenie przejazdów, czyli tzw. kilometrówkę. Obowiązek prowadzenia wśród pracowników kilometrówki posiada pracodawca, który w swej firmie używa samochodów najmowanych...
Read more »

Kiedy nabywca nie ma prawa odliczyć VAT z faktury

5 Wrz
Prawo polskie w różnorodnym stopniu oraz z różnym skutkiem wspiera właścicieli firm oraz pracowników, umożliwiając im dokonanie różnego rodzaju odliczeń podatku VAT. Jednak jest kilka wyjątków, w których płatnik podatku-przedsiębiorca nie ma możliwości tego uczynić. 1.12.2008 r. niektóre z zapisów...
Read more »

Program do faktur

4 Wrz
Człowiek interesu, wstępujący na drogę swojego powodzenia, kalkuluje, jak zminimalizować początkowe koszty utrzymania się na rynku. Tu z ratunkiem przychodzą mu nowoczesne systemy teleinformatyczne, które w dzisiejszych czasach oferują dużo niestandardowych rozwiązań odnoszących się do prowadzenia interesu. Wielość różnego rodzaju...
Read more »

Terminarz Przedsiębiorcy

1 Wrz
Należy mieć na uwadze, że terminy przedłużają się do następnego dnia roboczego w przypadku, gdy wypadają w dzień wolny od pracy. TERMINARZ MIESIĘCZNY Do 7 dnia w miesiącu • dla osób obłożonych podatkiem w formie karty podatkowej to czas wpłaty...
Read more »

Pomoc de minimis

30 Sie
Cóż byśmy zrobili, gdyby na świecie brakło zrozumienia, ludzie byliby nieczuli na potrzeby innych, a świat nieprzyjazny dla nowych pomysłów? Taka wizja może powodować w nas słuszne rozweselenie, ale pobudza także do przemyśleń nad tym, jak niezbędna jest na co...
Read more »

Różnice kursowe

29 Sie
Różnice kursowe powstają, kiedy kurs waluty obcej zastosowany do przeliczenia wartości zdarzenia gospodarczego wyrażonego w walucie jest inny niż kurs z dnia faktycznej spłaty zobowiązania czy należności. Według art. 24c. UoPDF różnice kursowe wpływają na przychody i koszty – dodatnie...
Read more »

Sprzedaż wysyłkowa

28 Sie
W ordynacji o podatku od towarów i usług opisywane są 2 typy sprzedaży wysyłkowej, które różnią się od siebie jedynie sposobem opodatkowania. Prawodawstwo przewiduje więc możliwość sprzedaży wysyłkowej „z terytorium kraju” oraz „na terytorium kraju”. Wysyłki te są do siebie...
Read more »

Faktury zaliczkowe w VAT

27 Sie
Faktury zaliczkowe w VAT wystawiane są, gdy przed wydaniem towaru czy wykonaniem usługi zbywca trzyma od kontrahenta część, a czasem całość należności. Jakie warunki muszą być spełnione? Bardzo często zdarza się, iż płatnicy VAT przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi...
Read more »

Zwrot VATu

27 Sie
Płatnik podatku, który w okresie ostatnich 3 miesięcy ewidencjonował transakcję kupna-sprzedaży (robił czynności opodatkowane), w kolejnym okresie rozliczeniowym ma możliwość ubiegać się o zwrot VATu lub jego części za niektóre towary lub świadczenia. W wyżej wymienionej sytuacji kwotę podatku należnego...
Read more »

Własna firma – zalety i wady

24 Sie
Założenie własnej działalności gospodarczej ma swoje zalety i minusy. Ich zestawienie może pomóc podjąć właściwą decyzję. Decyzja o założeniu własnej firmy musi być poprzedzona dogłębną analizą zalet i minusów tej formy zarobkowania. Pod uwagę należy wziąć panującą sytuację na rynku,...
Read more »

Import i eksport usług

23 Sie
Po wstąpieniu do Unii łatwiejsze stało się między innymi funkcjonowanie każdego przedsiębiorcy. Zwiększył się teren, na którym bez większych problemów może zachodzić wymiana różnego typu świadczeń. Należy się bliżej przyjrzeć, jak wyglądają wszystkie sprawy powiązane z importem i wywozem świadczeń....
Read more »