Biznes plan

30 Gru
Dogłębnie przemyślany i skrupulatnie zaplanowany biznes ma dużo szanse powodzenia. Do otworzenia swojej firmy warto się więc przygotować. W tym celu właśnie sporządza się biznes plan. Jak to się...
Read more »

PKWiU, PKD i KOB – co to takiego?

28 Gru
W Polsce obowiązują klasyfikacje, do których przypisane są wszystkie rodzaje działalności, konstrukcje budowlane, wyroby oraz usługi. W użytku najbardziej rozpowszechnione są wspomniane: PKD, KOB,...
Read more »

Akta osobowe pracownika

12 Gru
Każdy pracodawca jest zobligowany do prowadzenia akt osobowych pracownika. Powinność tą nakłada na nas kodeks pracy i ustawa o emeryturach i rentach. Za nienależyte ich prowadzenie grozi odpowiedzialność...
Read more »

Nowoczesne oprogramowanie w firmie – czy to się opłaca?

12 Cze
Nowoczesne systemy informatyczne wspomagają zarządzanie przedsiębiorstwem, usprawniają pracę nad projektami oraz skracają czas osiągnięcia przez firmę sukcesu. Kiedy warto je...
Read more »

Bank internetowy jest tańszy – dlaczego?

20 Maj
Banki online są nowoczesne. Skracają do minimum czas niezbędny na przeprowadzenie operacji płatniczej, znacznie redukują formalności związane z udzieleniem kredytu lub pożyczki, jak również usprawniają zarządzanie funduszami zgromadzonymi na koncie....
Read more »

Roczne zeznanie o dochodach

19 Maj
Kwietniem każdego roku placówki urzędu skarbowego przeżywają oblężenie w związku z wymogiem dostarczenia zeznania o wielkości osiągniętego przychodu lub poniesionej straty w roku podatkowym zwanym powszechnie PIT-em...
Read more »

Środki trwałe w przedsiębiorstwie

2 Maj
Środki trwałe firmy należy ewidencjonować. To obowiązek wynikający z ustawy o rachunkowości. Czym w takim razie są środki...
Read more »

Odsetki od zaliczek na podatek

18 Lut
W momencie nieuiszczenia zaliczek na podatek dochodowy w określonym czasie powstają tzw. zaległości podatkowe, od których będą z kolei naliczane odsetki. Samo uregulowanie zaległej zaliczki nie rozwiąże...
Read more »

Jak założyć działalność – CEIDG

29 Sty
By firma mogła rozpocząć funkcjonowanie, jej właściciel musi dokonać zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności gospodarczej. Jest to internetowa ewidencja mająca ułatwić przedsiębiorcom zakładanie własnych działalności...
Read more »

Przedawnienie zwrotu składek

23 Sty
Podatnik, który nadpłaci składki odprowadzane do ZUS może zgodnie z prawem wystąpić o ich zwrot i odzyskać wpłaconą nienależnie...
Read more »

Nieodpłatne nabycie towarów a KPiR

21 Sty
W myśl polskich przepisów zapisy w księdze muszą odzwierciedlać fakt dokonania wszelkich operacji gospodarczych zgodnie z ich rzeczywistym przebiegiem. Aby przedsiębiorca temu sprostał musi zebrać kluczowe dokumenty, będące potwierdzeniem przychodów i rozchodów. Co jednak w sytuacji gdy brak jest dokumentu,...
Read more »

Co rozumiemy przez wypadek przy pracy?

19 Sty
Wypadek przy pracy określa się jako nagłe zdarzenie związane z wykonywaną pracą, wywołane przyczyną zewnętrzną, skutkujące urazem bądź śmiercią związane z wykonywaną...
Read more »

Ryczałt za samochód

18 Sty
Pracownikom wykorzystującym prywatne samochody do celów służbowych przysługuje tzw. ryczałt. Jest to zwrot poniesionych z tytułu użytkowania własnego auta wydatków na podstawie umowy zawartej pomiędzy pracownikiem a...
Read more »

Pełnomocnik wpisany do EDG

29 Gru
Od 1 lipca tego roku rozpocznie funkcjonowanie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Jej zadaniem będzie katalogowania przedsiębiorców będącymi osobami fizycznymi i udostępnianie informacji o nich za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji...
Read more »