Terminarz Przedsiębiorcy

1 Wrz
Należy mieć na uwadze, że terminy przedłużają się do następnego dnia roboczego w przypadku, gdy wypadają w dzień wolny od pracy. TERMINARZ MIESIĘCZNY Do 7 dnia w miesiącu • dla osób obłożonych podatkiem w formie karty podatkowej to czas wpłaty...
Read more »

Pomoc de minimis

30 Sie
Cóż byśmy zrobili, gdyby na świecie brakło zrozumienia, ludzie byliby nieczuli na potrzeby innych, a świat nieprzyjazny dla nowych pomysłów? Taka wizja może powodować w nas słuszne rozweselenie, ale pobudza także do przemyśleń nad tym, jak niezbędna jest na co...
Read more »

Różnice kursowe

29 Sie
Różnice kursowe powstają, kiedy kurs waluty obcej zastosowany do przeliczenia wartości zdarzenia gospodarczego wyrażonego w walucie jest inny niż kurs z dnia faktycznej spłaty zobowiązania czy należności. Według art. 24c. UoPDF różnice kursowe wpływają na przychody i koszty – dodatnie...
Read more »

Sprzedaż wysyłkowa

28 Sie
W ordynacji o podatku od towarów i usług opisywane są 2 typy sprzedaży wysyłkowej, które różnią się od siebie jedynie sposobem opodatkowania. Prawodawstwo przewiduje więc możliwość sprzedaży wysyłkowej „z terytorium kraju” oraz „na terytorium kraju”. Wysyłki te są do siebie...
Read more »

Zwrot VATu

27 Sie
Płatnik podatku, który w okresie ostatnich 3 miesięcy ewidencjonował transakcję kupna-sprzedaży (robił czynności opodatkowane), w kolejnym okresie rozliczeniowym ma możliwość ubiegać się o zwrot VATu lub jego części za niektóre towary lub świadczenia. W wyżej wymienionej sytuacji kwotę podatku należnego...
Read more »

Faktury zaliczkowe w VAT

27 Sie
Faktury zaliczkowe w VAT wystawiane są, gdy przed wydaniem towaru czy wykonaniem usługi zbywca trzyma od kontrahenta część, a czasem całość należności. Jakie warunki muszą być spełnione? Bardzo często zdarza się, iż płatnicy VAT przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi...
Read more »

Własna firma – zalety i wady

24 Sie
Założenie własnej działalności gospodarczej ma swoje zalety i minusy. Ich zestawienie może pomóc podjąć właściwą decyzję. Decyzja o założeniu własnej firmy musi być poprzedzona dogłębną analizą zalet i minusów tej formy zarobkowania. Pod uwagę należy wziąć panującą sytuację na rynku,...
Read more »

Import i eksport usług

23 Sie
Po wstąpieniu do Unii łatwiejsze stało się między innymi funkcjonowanie każdego przedsiębiorcy. Zwiększył się teren, na którym bez większych problemów może zachodzić wymiana różnego typu świadczeń. Należy się bliżej przyjrzeć, jak wyglądają wszystkie sprawy powiązane z importem i wywozem świadczeń....
Read more »

Internetowy program do faktur

13 Sie
Chcesz w szybki i prosty sposób wystawić faktury? Nic trudnego. Pomoże Ci w tym platforma wfirma.pl – narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Serwis stworzony z myślą o mikro- i małych przedsiębiorstwach pozwala na wystawianie wszystkich istniejących w obrocie gospodarczym faktur. Program posiada...
Read more »

ZUS DRA

11 Sie
Płatnik składek ma obowiązek liczyć, odpisywać, regulować a także opłacać składki za każdy m-c kalendarzowy. Regulacje te tworzone są na dokumentach rozliczeniowych – zestawienie dokumentów dotyczący określonego miesiąca składa się z deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA a także dołączonych do niej...
Read more »

Szablony dokumentów – oszczędność czasu

10 Sie
Szablon dokumentu to baza dla opracowywanych kolejno nowych dokumentów. Ułatwia i przyspiesza pracę w firmie. Szablon zawiera zazwyczaj zdefiniowane style i ewentualnie część elementów dokumentu. Ma za zadanie ułatwić edytowanie dokumentu. Korzystając z zrobionego szablonu, nie musimy tworzyć dokumentu od...
Read more »

Transport międzynarodowy

8 Sie
Po wstąpieniu do Unii Europejskiej i otwarciu prawie wszystkich naszych granic, powiększyło się terytorium, gdzie można poruszać się bez przymusu odbywania wszystkich granicznych procedur. W chwili obecnej przewozem międzynarodowym jest proceder, którego nadrzędnym celem jest przemieszczenie asortymentu albo osób z...
Read more »

Kodeks Pracy – definicja, podstawowe zagadnienia

6 Sie
Kodeks Pracy jest głównym źródłem prawa pracy, które obowiązuje w Polsce. Akt ten pochodzi z dnia 26.06.1974r. (wszedł w życie 1 stycznia 1975r.). Kodeks Pracy określa przede wszystkim obowiązek pracy, który zachodzi między zatrudniającym a pracownikami (ustanowienie, ciągłość i jego...
Read more »

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

4 Sie
Ryczałtem zwiemy pewną, z góry określoną, sumę, która jest jednakowa dla wszystkich kolejnych miesięcy. Ryczałt podatkowy natomiast, to uproszczony sposób podatku, który naliczania nie bierze pod uwagę podstawy wymiaru podatku. W ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych, podstawę opodatkowania tworzy przychód, który...
Read more »

*

3 Sie
Cóż byśmy zrobili, gdyby na świecie zabrakło empatii, ludzie staliby się niewrażliwi na potrzeby innych, a świat mało przyjazny dla nowych pomysłów? Taka wizja może budzić w nas słuszne rozbawienie, ale prowokuje także do przemyśleń nad tym, jak potrzebna jest...
Read more »