Pomoc de minimis

30 Sie

Cóż byśmy zrobili, gdyby na świecie brakło zrozumienia, ludzie byliby nieczuli na potrzeby innych, a świat nieprzyjazny dla nowych pomysłów? Taka wizja może powodować w nas słuszne rozweselenie, ale pobudza także do przemyśleń nad tym, jak niezbędna jest na co dzień pomocna dłoń. Ta dłoń staje się niezastąpiona nie tylko w prywatnym życiu, ale też w biznesie.

Przedsiębiorca może szukać pomocy na wiele sposobów, rozpoczynając od różnego typu pomocach pieniężnych, na programach dla przedsiębiorców kończąc. Państwo polskie upraszcza mu w tym nieco drogę, powołując wszelakiego typu organizacje pomocowe i przyznając zwrotne i bezzwrotne środki. Jedną z takich pomocy jest pomoc de minimis.

Pomoc de minimis to szczególny rodzaj pomocy publicznej o niewielkich rozmiarach (nie posiada wpływu na wymianę towarową pomiędzy państwami członkowskimi Wspólnoty) regulowanej przez przepisy prawa unijnego. Rzymska zasada de minimis non curat lex, czyli prawo nie troszczy się o drobiazgi, wskazuje nam na to, iż jest to pomoc nienaruszająca reguł konkurencji na rynku, stąd też nie musi być nadzorowane przez Komisję Europejską.

Niniejszej pomocy mogą dawać przede wszystkim organy centralne kraju, ale również regionalne oraz samorządowe, czy też instytucje, których kapitał wywodzi się w głównej mierze z budżetu państwa i państwo sprawuje rzeczywistą kontrolę na działanie tejże organizacji (instytucje publiczne, agencje, itp.), jednak trzeba pamiętać, że środki finansowe, które przyznają te organizacje, wypływają z budżetu Wspólnoty. Wysokość przydzielanego przez powyższe organizacje świadczenia zależy od zgłoszonej potrzeby, jednak nie może przekroczyć 200 000 euro (100 tys. euro dla sektora transportu drogowego) w przeciągu 3 lat. Naturalnie, prawo stosuje również inne warunki, z którymi trzeba się uprzednio zaznajomić. Jednym z nich jest konieczność otrzymywania zadowalających dochodów przedsiębiorstwa (przedsiębiorstwo nie powinno być na skraju bankructwa, dochody nie powinny zmniejszać się), czy też niemożność wykorzystania odebranych środków na kupno pojazdów albo przetwarzanie oraz wdrażanie do obrotu towarów rolnych.

Właściciel firmy, który stara się o uzyskanie wyżej wymienionej pomocy, powinien przedstawić oświadczenie, zgodnie z którym ukazuje czy i w jakim zakresie uzyskał w przeciągu 3 ostatnich lat pomoc. Celem niniejszego zaświadczenia jest sprawdzenie, czy nie przekroczył on przysługującego mu limitu.

Kto w takim razie może dostać amortyzację w charakterze pomocy de minimis?

Podatnicy, którzy zaczęli działalność gospodarczą (jedynie w roku jej rozpoczęcia), bez względu na jej obrót,
Mali podatnicy, którzy zaczęli dopiero swą działalność, lub w kolejnych latach prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli wypełniają definicje małego podatnika

Zobacz też:

wyszukiwarka kodów

e deklaracje mf

ulga

google logowanie