Metoda kasowa rozliczania kosztów w KPiR

30 Lis
Metoda kasowa-podstawowe informacje
Przedsiębiorca podczas prowadzenia księgi przychodów i rozchodów ma możliwość wyboru jednego z dwóch sposobów ujmowania kosztów. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyodrębnia metodę kasową (uproszczoną) oraz metodę memoriałową. Poznaj dokładniej pierwszy sposób ewidencji kosztów uzyskania przychodów, jakim jest...
Read more »