Metoda memoriałowa rozliczania kosztów w KPiR

12 Paź
Metoda memoriałowa w KPiR
Prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów, mamy możliwość wyboru między dwoma różnymi sposobami ujmowania kosztów. Pierwszym sposobem jest metoda kasowa zwana inaczej uproszczoną, polegająca na rozliczaniu kosztów w dacie wystawienia faktury, natomiast drugi sposób to metoda memoriałowa, której charakterystykę poznasz...
Read more »