Księga przychodów i rozchodów – podstawowe informacje

18 Paź
Budowa KPiR-przeznaczenie kolumn
KPiR, czyli księga przychodów i rozchodów jest to narzędzie księgowe służące do rejestru zdarzeń gospodarczych.Transakcje zachodzące w firmie przynoszą koszty lub przychody, który zapisujemy w odpowiedniej kolumnie księgi. Zapisy ujęte w KPiR służą w konsekwencji do ustalania podstawy opodatkowania. Księga...
Read more »