Zmiana przeznaczenia samochodu – korekta na minus

11 Lip

Przedsiębiorca postanowił zmienić przeznaczenie samochodu używanego na cele firmowe, na sposób mieszany. W sytuacji gdy wartość początkowa samochodu przewyższa 15000 zł  okres korekty wynosi 60 m-cy. Oznacza to że przedsiębiorca zobowiązany jest użytkować taki pojazd dla celów firmowych przez okres 5 lat, w przeciwnym razie będzie on zobowiązany dokonać korekty podatku VAT. Okres ten liczony jest od dnia nabycia,importu pojazdu.

Samochód został zakupiony – 06.05.2016

rezygnacja z celów firmowych na system mieszany nastąpiła – 01.11.2016

aktualizacja VAT-26 została złożona – 31.10.2016

W związku z faktem że nie minął okres 5 lat użytkowania samochodu, przedsiębiorca zobowiązany jest dokonać korekty VAT.

Wartość samochodu – 30.000 netto

VAT – 6.900 zł

kwota brutto – 36.900 zł

odliczenie vat w listopadzie – 6.900 zł

korekta odliczonego podatku VAT w deklaracji za m-ąc 11.2016 = 6.900 x 50% = 3.450 zł

3450 x 54/60=3105 (okres 54 miesięcy jest to okres, który pozostał do końca okresu użytkowania pojazdu dla celów firmowych = 60 miesięcy tj. od listopada 2016 do maja 2021 r.)

W związku z powyższym w deklaracji składanej za m-ąc listopad należy w poz. 47 (korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych) wykazać 3.105 ze znakiem minus.

Podanego powyżej sposobu rozliczenia odliczonego podatku VAT nie stosuje się w przypadku samochodów użytkowanych w systemie leasingu operacyjnego, najmowanego, dzierżawionego bądź użytkowanego na podstawie innych umów. Wydatki wynikające z tych umów rozliczane są miesięcznie, wobec czego weryfikacja odliczenia podatku od poniesionych wydatków możliwa jest na bieżąco.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *