Odliczanie wydatków od podatku dochodowego jest istotnym elementem zarządzania finansami w działalności gospodarczej. Co można odliczyć od podatku działalność gospodarcza?

Na czym polega odliczanie kosztów firmowych od podatku?

W celu odliczenia określonych zakupów od podatku musimy spełniać jako przedsiębiorcy przede wszystkim dwa warunki. Po pierwsze, wybrana przez nas forma rozliczenia podatkowego musi pozwalać na ten zabieg – mowa tutaj o księdze przychodów i rozchodów. 

Ponadto rozliczane w ten sposób wydatki powinny zostać odpowiednio uzasadnione. Od podatku odliczymy jedynie te koszta, które realnie wiążą się z działalnością i rozwojem naszej firmy. Warto poznać również rozróżnienie pomiędzy rozliczaniem kosztów w kontekście podatku dochodowego, a odliczaniem podatku VAT od firmowych zakupów.

Przedsiębiorcy będący podatnikami VAT mają możliwość odliczenia od ceny zakupu dóbr stanowiących koszty uzyskania przychodu firmy kwoty podatku VAT. Nie jest to równoznaczne z odliczeniem wspomnianego kosztu od podatku dochodowego. Ulgi jednak mogą się ze sobą łączyć, co przyczynia się do usprawnienia przepływu finansowego firmy.

Co przedsiębiorca może odliczyć od podatku?

Możliwości odliczania kosztów od podatku są dość szerokie. Nie jesteśmy przy tym ograniczeni jedynie do nabytków ściśle związanych z branżą, w której działamy. Rozliczyć w ten sposób możemy również nieruchomości użytkowane w celu świadczenia naszych usług, każdy z elementów wyposażenia biura czy zakup urządzeń elektronicznych pozwalających nam na sprawniejszą komunikację z klientem. Odliczeniu od podatku podlegają również koszty transportu związanego z działalnością biznesową oraz narzędzi takich jak dostęp do internetu czy abonament telefoniczny.

Uważajmy jednak, żeby przy tworzeniu tego typu zestawień nie ulec nadmiernie fantazji – co wyjątkowo często zdarza się początkującym przedsiębiorcom, dążącym do zakwalifikowania niemalże każdego dokonywanego zakupu jako kosztów firmowych. Każdy firmowy wydatek musi mieć swoje uzasadnienie, którego słuszności będziemy w stanie dowieść w razie niezapowiedzianej kontroli skarbowej.

Szczegóły, które mają znaczenie

Jak widzimy, zarówno wybór formy opodatkowania naszego przedsiębiorstwa, jak i sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych mają bardzo istotny wpływ na płynność finansową firmy. Wybierając rozwiązania dostosowane do profilu naszej działalności możemy zyskać znaczną ilość dodatkowych środków – szczególnie jeżeli wiąże się ona z zakupem specjalistycznego sprzętu czy regularnym korzystaniem z usług firm zewnętrznych.

W ten sposób wraz z rosnącymi kosztami firmy wzrasta również ulga podatkowa – a ponadto w przypadku podatników VAT wdrażane rozwiązania kosztują nas mniej. Zatrudnienie wykwalifikowanego specjalisty od księgowości, znającego dobrze zasady rozliczania firmowych wydatków może być zatem doskonałą inwestycją, pozwalającą nam na harmonijny rozwój przedsiębiorstwa – szczególnie w początkowym okresie jego funkcjonowania.

Każdy rodzaj działalności gospodarczej wiąże się z innymi zasadami podatkowymi – poszukując dodatkowych możliwości wsparcia swojego przedsiębiorstwa zwracajmy zatem uwagę na te reguły, które dotyczą wiodących obszarów działania naszej firmy.

Źródło: https://alterweb.pl/-co-mozna-odliczyc-od-podatku-dzialalnosc-gospodarcza