Czym jest ryczałt?

Ryczałt to jedna z czterech form opodatkowania działalności gospodarczej, dotyczy ona nie tylko Jednoosobowych Działalności Gospodarczych, ale i spółek osobowych. Rozliczając się na podstawie ryczałtu opodatkowane stają się tylko przychody, bez pomniejszania ich o koszty, jednak stawka oferowana poprzez ryczałt jest nadal korzystniejsza niż przy zasadach ogólnych, która wynosi 17%.

Ryczałt - komu się opłaca?

Okazuje się, że ryczałt ewidencjonowany ze względu na niskie stawki jest szczególnie korzystny dla tych, którzy w ramach prowadzenia swojej działalności gospodarczej wynajmują nieruchomości i lokale przeznaczone do użytku. Oprócz tego, z ryczałtu skorzystają wszyscy, którzy posiadają relatywnie niskie koszty prowadzenia przedsiębiorstwa a dość znaczące przychody czyli np. programiści.

Ograniczenia przy rozliczaniu się ryczałtem  

Ryczałt ewidencjonowany jako forma rozliczenia zakłada pewne limity, po przekroczeniu których płatnik zmuszony jest ją zmienić. Po zmianach, które weszły w życie wraz z 1 stycznia 2021 roku, maksymalny limit przy rozliczeniu ryczałtem wynosi 2 mln euro, przeliczane według kursu Narodowego Banku Polskiego.

Zyski generowane przez Twoją działalność nie przekraczają ustalonych limitów? Rozlicz się razem z wFirmą - systemem do prowadzenia księgowości dla małych i średnich firm.