Podatnicy z tytułu uzyskanych przychodów składają co roku zeznanie roczne. Przeczytaj i sprawdź kto i kiedy jest zobowiązany do złożenia PIT 36 oraz z jakich ulg można skorzystać!

Kto i kiedy jest zobowiązany do złożenia PIT 36

Zeznanie PIT 36 skierowane jest do podatników, którzy prowadzili w danym roku działalność gospodarczą lub specjalne działy produkcji rolnej opodatkowane na zasadach ogólnych. Na PIT 36 wykazuje się także przychody z tytułu najmu lub dzierżawy. 

Podatnicy obowiązani do złożenia zeznania PIT 36, winni złożyć je do urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia roku kolejnego za rok poprzedni. W związku z tym zeznanie roczne za 2019 r. złożyć należy do 30 kwietnia 2020 r.

W jaki sposób złożyć PIT 36?

Zeznanie PIT 36 złożyć można w urzędzie skarbowym osobiście lub elektronicznie. Wyszczególnić można 3 formy dostarczenia PIT:

- osobiście w urzędzie,

- listownie za pośrednictwem poczty polskiej,

- elektronicznie za pośrednictwem programów w tym e- deklaracji.

Wysyłka zeznania rocznego w formie elektronicznej autoryzowana jest danymi podatnika m. in. imieniem, nazwiskiem, numerem NIP lub PESEL, datą urodzenia oraz kwotą przychodu.

Ważne!
Szczegółowe informacje o formie elektronicznej składania zeznania rocznego dostępne są w artykule: PIT-36 - lepiej przez Internet niż listem poleconym 

Z jakich ulg można skorzystać w PIT 36?

Podatnicy składający zeznanie PIT 36 mogą skorzystać z pewnych ulg podatkowych, wśród nich należy wyszczególnić:

- ulga na dzieci w wysokości 1112,04 zł na pierwsze dziecko i drugie, 2000,04 zł na trzecie, 2700 zł na czwarte i kolejne,

- ulga na leki w wysokości nadwyżki ponad 100 zł/m-c,

- ulga na internet w wysokości maksymalnie 760 zł.,

- ulga rehabilitacyjna,

- ulga z tytułu krwiodawstwa,

Warto podkreślić, że małżonkowie wychowujący jedno dziecko nie będą mogli skorzystać z ulgi na dziecko, gdy ich łączny dochód przekroczy 112 000 zł.

Podsumowując o tym kto i kiedy jest zobowiązany do złożenia PIT 36 decyduje forma opodatkowania oraz rodzaj uzyskiwanych przychodów w trakcie danego roku.