Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które zarejestrowały się jako czynni podatnicy podatku od towarów i usług, są zobowiązani określonymi przepisami do tego, aby na koniec określonych okresów rozliczeniowych składać w stosownym urzędzie skarbowym odpowiednią deklarację. Taki dokument musi zawierać wyszczególnienie wszystkich dokonanych i opodatkowanych transakcji przez przedsiębiorcę. Drukiem, na którym wypełnia się ten dokument, jest deklaracja VAT7 lub VAT 7K. Jak powinno wyglądać wypełnienie deklaracji VAT 7? Na to pytanie odpowiadamy w poniższym artykule.

Deklaracja VAT 7 - co należy o niej wiedzieć? 

Osoby, które uruchamiają działalność gospodarczą, muszą na samym początku podjąć wiele ważnych decyzji. Jedna z nich dotyczy kwestii zostania czynnym podatnikiem VAT. Informację na ten temat przesyła się do urzędu skarbowego za pośrednictwem deklaracji VAT-R. W omawianym dokumencie zaznacza się, czy dany przedsiębiorca chce opłacać należną daninę VAT w cyklu miesięcznym (wówczas składa się deklarację VAT7) czy w cyklu kwartalnym (wtedy wypełnia się druk VAT7 K). 

Czynni podatnicy VAT mają także obowiązek składania deklaracji VAT7 do 25 dnia miesiąca za poprzedni miesiąc oraz 25 dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale. Wszyscy przedsiębiorcy powinni pamiętać o tych terminach, ponieważ fakt nie złożenia deklaracji w odpowiednim czasie może spowodować, że urząd skarbowy wyciągnie wobec nas wiele nieprzyjemnych konsekwencji. 

Gdzie wypełnia się formularz VAT 7?

Wiele osób zastanawia się, jak dokładnie powinno wyglądać wypełnienie deklaracji VAT7. Należy wiedzieć o tym, że wskazany dokument składa się w urzędzie skarbowym właściwym dla siedziby podatnika - dotyczy to osób prawnych oraz wszelkich podmiotów, które nie posiadają osobowości prawnej.

W przypadku, gdy chodzi o osobę fizyczną, wówczas dokumenty składamy w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania. Z kolei jeśli firma nie ma siedziby, wtedy automatycznie zostajemy przypisani do Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście. 

Wypełnienie deklaracji VAT 7 

Jeśli chodzi o wypełnienie deklaracji VAT7, składa się ona z 8 części. Są one podzielone alfabetycznie. Poniżej krótko omawiamy każdą z nich:

  • Część A. Wpisujemy tam miejsce i cel składania deklaracji. Chodzi o urząd skarbowy, do którego kierujemy swoje pismo oraz wyszczególniamy, że chodzi o złożenie bądź korektę wcześniejszej deklaracji.
  • Część B. Służy do wpisania danych identyfikacyjnych podatnika - imienia i nazwiska, numeru PESEL czy NIP. 
  • Część C. Tutaj wykazuje się wszystkie zrealizowane transakcje opodatkowane podatkiem dochodowym. 
  • Część D. Rubryka ta służy do rozliczenia podatku naliczonego. Podatek naliczony to danina, która została już uiszczona przez podatnika w trakcie zaopatrywania się w produkty i usługi u innych podmiotów gospodarczych. Podatek naliczony może być odliczony od podatku należnego znajdującego się w rubryce 41. 
  • Część E. Tutaj podsumowuje się wysokość należności podatkowych wobec urzędu skarbowego bądź należną przedsiębiorcy kwotę zwrotu. 
  • Część F. Miejsce na wpisanie informacji dodatkowych. 
  • Część G. Miejsce na dodanie załączników. 
  • Część H. Tu wpisujemy dane kontaktowe, m.in. telefon czy adres e-mail. 

Źródło: https://cenabiznesu.pl/-wypelnienie-deklaracji-vat-7-glowne-zasady