Podatnicy osiągający przychody w roku 2019 opodatkowane na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym czy zryczałtowanym podatkiem dochodowym zobowiązani są do złożenia zeznania rocznego z uzyskanych przychodów w terminie do 30 kwietnia 2020 r. Od 2019 r. podatnicy rozliczyć mogą zeznanie w usłudze Twój e-PIT, udostępnionej przez MF. Dowiedź się czym jest usługa Twój e-PIT i w jaki sposób z niej skorzystać!

Czym jest usługa Twój e-PIT?

Usługa Twój e-PIT została wprowadzona już w 2019 r. Dzięki niej podatnicy mogą dokonać rozliczenia zeznania rocznego online, które wstępnie zostało przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową. Zeznanie przygotowywane jest na podstawie informacji o wpłaconych zaliczkach i składkach ZUS przez płatników. Podatnik może wysłać przygotowane zeznanie bez konieczności jego uzupełniania, ewentualnie wprowadzając wartość ulg podatkowych, z których będzie korzystał. Zeznanie udostępnione jest w wersji elektronicznej na portalu podatki.gov.pl. 

Ważne!
Usługa Twój e-PIT do rozliczeń za 2019 r. została udostępniona podatnikom 15 lutego 2020.

Podatnicy chcący rozliczyć zeznanie roczne z pomocą usługi Twój e-PIT powinni się zalogować na stronę https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/ podając dane autoryzujące: PESEL lub NIP i datę urodzenia, kwotę przychodu z PIT-11 z 2019 r., lub z zeznania rocznego za 2018 r., kwota nadpłaty/ podatku z zeznania za 2018 r. lub zalogować się poprzez profil zaufany.

Usługa Twój e-PIT kto może skorzystać?

Z usługi Twój e-PIT skorzystać mogą podatnicy uzyskujący przychody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, którzy składają zeznanie roczne PIT-36, PIT-37, PIT 38, PIT-28. Warto zauważyć, że usługa nie obejmuje podatników prowadzących działalność gospodarczą oraz osób niepełnoletnich, które w danym roku osiągnęły dochody. Podatnicy, którzy uzyskali przychody z etatu oraz działalności nierejestrowanej, mogą rozliczyć zeznanie roczne PIT 36 z pomocą usługi Twój e-PIT. Z kolei podatnikom którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej uzyskają przychody opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym lub podatkiem liniowym i uzyskali jednocześnie przychody z tytułu etatu udostępnione zostanie zeznanie roczne PIT 36.