Amortyzacja stanowi dla firmy korzystną metodę oszczędności pieniędzy poprzez regularne odpisywanie w koszty kwoty związanej z użytkowaniem danego środka trwałego. Podwyższenie stawki amortyzacji może z kolei okazać się w pewnych okolicznościach opłacalne dla przedsiębiorcy. Ma on możliwość podjęcia takiego działania w przypadku środków trwałych o określonym zastosowaniu. Nie zawsze jednak takie rozwiązanie będzie korzystne – w jakich sytuacjach warto zastanowić się nad podwyższeniem stawki amortyzacji? Sprawdź w artykule!

Amortyzacja środków trwałych – metody

Wybór metody amortyzacji decyduje o tym, jak będą wyglądały odpisy amortyzacyjne dokonywane przez podatnika. Jest to istotna kwestia z uwagi na fakt, że wybranej metody nie można zmienić, dopóki nie dojdzie do pełnej amortyzacji danego środka trwałego. Dostępne są następujące metody, z których omówiona zostanie liniowa, jako że to w jej przypadku może nastąpić podwyższenie stawek amortyzacji (opis wszystkich rodzajów amortyzacji można znaleźć w tym artykule):

 • jednorazowa;

 • degresywna,

 • liniowa – najpopularniejsza i najprostsza metoda, polegająca na równomiernym dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych na podstawie stawek podanych w załączniku nr 1 ustawy o PIT i o CIT:

  • indywidualna – jeżeli środki trwałe, które nabył podatnik, były używane lub ulepszone, może on ustalić stawkę indywidualnie – ale tylko w sytuacji, gdy takie środki zostały wprowadzone do ewidencji pierwszy raz; przedsiębiorca musi jednak stosować się do klasyfikacji określającej minimalne okresy amortyzacji danych kategorii środków trwałych;

  • przyspieszona – ten rodzaj amortyzacji polega na ogólnych zasadach amortyzacji liniowej, ale, przy zastosowaniu konkretnych współczynników, może dojść do podwyższenia stawek amortyzacji określonych w wykazie.

Amortyzacja przyspieszona – podwyższenie stawki

Amortyzacja przyspieszona stwarza dla przedsiębiorcy możliwość podwyższenia stawki amortyzacji. Podatnik może o tym zadecydować w przypadku następujących środków trwałych przy zastosowaniu współczynnika, który następnie mnoży się przez stawkę amortyzacyjną danego środka:

 • współczynnik 1,2 – budynki i budowle używane w warunkach pogorszonych;

 • współczynnik 1,4 – budynki i budowle używane w warunkach złych;

 • współczynnik 1,4 – maszyny, urządzenia i środki transportu (wyłączając morski tabor pływający), jeżeli są używane z większą intensywnością w porównaniu do przeciętnych warunków albo wymagają szczególnej sprawności technicznej;

 • współczynnik 2,0 – maszyny i urządzenia zaklasyfikowane do grupy 4–6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), które ulegają szybkiemu postępowi technicznemu.

Podwyższenie stawki amortyzacji – kiedy warto się zdecydować?

Należy wziąć pod uwagę, że nie w każdym przypadku decyzja o podwyższeniu stawki amortyzacji się opłaci. Nie będzie to mianowicie dobre rozwiązanie w przedsiębiorstwach, w których koszty podatkowe są wyższe niż przychody, ponieważ w ten sposób zwiększy się jedynie wykazywana strata. Jeżeli z kolei to przychód jest znacznie wyższy od kosztów podatkowych, przedsiębiorca może podwyższyć stawki amortyzacji, żeby obniżyć swój podatek dochodowy.