Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy zobowiązani będą do regulowania swoich zobowiązań podatkowych na indywidualny mikrorachunek podatkowy. Gdzie znaleźć numer mikrorachunku i w jaki sposób go wygenerować wyjaśniamy poniżej!

Czym jest mikrorachunek podatkowy?

Mikrorachunek podatkowy jest indywidualnie nadanym każdemu podatnikowi rachunkiem bankowym służącym regulowaniu zobowiązań podatkowych z tytułu PIT, VAT i CIT. Powyższe oznacza, że wszystkie wskazane należności podatkowe będą regulowane na jeden rachunek, a nie jak dotychczas na odrębne rachunki bankowe: do celów VAT i do celów PIT/CIT obsługiwane dotychczas przez urzędy skarbowe.

Ważne!
Płatności dokonywane po 31 grudnia 2019 należy wpłacać na mikrorachunek podatkowy niezależnie od tego jakiego okresu dotyczy dane zobowiązanie.

Gdzie sprawdzić swój mikrorachunek podatkowy?

Informacje o nadanym mikrorachunku znaleźć można na stronie MF. Wówczas w celu jego wygenerowania należy posłużyć się numerem NIP lub PESEL. O tym jakiego identyfikatora podatkowego użyć decyduje status danego podatnika. Zgodnie z powyższym podatnik posługuje się:

  • numerem PESEL, jeśli jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, nie będącą równocześnie podatnikiem VAT czynnym, lub

  • numerem NIP, jeśli prowadzi działalność gospodarczą lub jest podatnikiem VAT oraz jeśli jest płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i/lub zdrowotne. 

Mikrorachunek podatkowy można wygenerować na stronie MF posługując się generatorem mikrorachunku, który działa 24/7. Korzystanie z generatora mikrorachunku jest bezpłatne i nieograniczone czasowo. Inną alternatywą jest także udanie się do urzędu skarbowego. MF ostrzega podatników by w celu wygenerowania mikrorachunku podatkowego nie posługiwać się zewnętrznymi programami.