Biała lista podatników to temat, o którym ostatnio wiele się mówi. Jest to wykaz informacji o podatnikach VAT prowadzony przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Wśród opublikowanych danych są numery rachunków bankowych. Od 1 stycznia 2020 r. za korzystanie z rachunków spoza białej listy grożą sankcje.

Biała lista – co należy wiedzieć?

Bardzo ważną informacją dla przedsiębiorców jest to, że powinni oni sprawdzać swoich partnerów biznesowych. Od 1 stycznia 2020 r. w przypadku zapłacenia kontrahentowi kwoty powyżej 15 tys. zł na inny rachunek niż ten, który wskazuje biała lista:
  • nie będzie możliwości zaliczenia tej kwoty lub jej części do kosztów uzyskania przychodu,
  • osoba, która przelała pieniądze, będzie ponosiła ryzyko odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe kontrahenta, jeśli ten nie zapłaci od tej transakcji podatku VAT. 

Biała lista – o czym pamiętać?

By uniknąć sankcji, należy pamiętać o kilku rzeczach. Biała lista została stworzona po to, by uporządkować kwestie związane z płatnościami podatków i w łatwy sposób weryfikować wiarygodnych partnerów biznesowych. Dlatego też przed wykonaniem przelewu należy:
  • sprawdzić swojego kontrahenta – czy znajduje się on na białej liście płatników VAT,
  • zweryfikować (najlepiej bezpośrednio przed dokonaniem płatności) czy numer rachunku bankowego podany na fakturze to ten sam, który widnieje na białej liście.
Ponadto przedsiębiorcy, którzy przyjmują płatności na kwoty wyższe niż 15 tys. zł, powinni sprawdzić, czy ich własne rachunki bankowe zgadzają się z tymi znajdującymi się na białej liście (zgłoszonymi w urzędzie skarbowym lub za pośrednictwem CEIDG). Jeśli rachunek jest błędny lub nie widnieje wcale, wówczas przedsiębiorca narazi na sankcje swoich partnerów biznesowych.   Warto zauważyć również, że przedsiębiorcy nie muszą samodzielnie umieszczać swoich danych na liście. Są one pobierane z dostępnych publicznych rejestrów.