ZUS na start to ulga, która została wprowadzona w kwietniu 2018 roku. Dzięki niej część przedsiębiorców może być zwolniona z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez 6 miesięcy, licząc od dnia podjęcia działalności gospodarczej. To znaczne ułatwienie dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z własnym biznesem, a także tych, którzy ponoszą wysokie koszty inwestycji. Czy jednak każdy może skorzystać z preferencji ZUS na start?

ZUS na start – jakie trzeba spełnić wymagania?

Aby skorzystać z ulgi ZUS na start, należy jednocześnie:
  • być osobą fizyczną,
  • podjąć działalność gospodarczą po raz pierwszy bądź podjąć ją ponownie, ale dopiero po upłynięciu 60 miesięcy od dnia, w którym została ona zakończona lub zawieszona,
  • prowadzić działalność, która nie jest wykonywana na rzecz byłego pracodawcy (na rzecz którego była poprzednio świadczona praca w ramach spółdzielczego stosunku pracy lub stosunku pracy).
  Osoba spełniająca powyższe wymagania nie musi przez okres pierwszych 6 miesięcy kalendarzowych opłacać składek ubezpieczenia społecznego.

Czy ulga ZUS na start jest obowiązkowa?

Niewątpliwą zaletą omawianej ulgi jest to, że można, ale nie trzeba z niej korzystać. To oznacza, że przedsiębiorca sam może wybrać, czy się do niej zarejestruje. W zawiązku z tym ZUS na start można wykorzystać w najdogodniejszym momencie. Jeśli osoba zakładająca pierwszą działalność zrezygnuje z tej ulgi, to będzie ją mogła wykorzystać, np. otwierając kolejny biznes – oczywiście pod warunkiem, że upłynie 60 miesięcy od dnia, w którym pierwsza firma zostanie zamknięta lub zawieszona.