Właściciele działalności gospodarczych zobowiązani są do odprowadzania należnych składek na ubezpieczenia społeczne do odpowiedniego, ze względu na przynależność, oddziału ZUS. Do którego zatem oddziału należy odprowadzić składki?

Oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiednim do odprowadzania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zarówno za właściciela firmy, jak i pracowników, jest placówka terytorialnie przyporządkowana siedzibie firmy. W Polsce występują 43 oddziały, wraz ze swoimi placówkami terenowymi. Główne siedziby ZUS-u znajdują się w:

 • Chorzowie
 • Białymstoku
 • Elblągu
 • Rzeszowie
 • Opolu
 • Gdańsku
 • Kielcach
 • Zabrzu
 • Sosnowcu
 • Radomiu
 • Toruniu
 • Krakowie
 • Wrocławiu
 • Warszawie
 • Legnicy
 • Tarnowie
 • Warszawie
 • Słupsku
 • Tomaszowie Mazowieckim
 • Chrzanowie
 • Łodzi
 • Jaśle
 • Zielonej Górze
 • Biłgoraju
 • Pile
 • Ostrowie Wielkopolskim
 • Rybniku
 • Częstochowie
 • Szczecinie
 • Gorzowie Wielkopolskim
 • Poznaniu
 • Wałbrzychu
 • Bielsku-Białej
 • Olsztynie
 • Siedlcach
 • Bydgoszczy
 • Warszawie
 • Płocku
 • Lublinie
 • Koszalinie
 • Nowym Sączu

Kiedy odprowadza się składki ZUS?

Właściciele działalności gospodarczych zobligowani są do opłacenia składki na ubezpieczenia społeczne do 10 dnia każdego miesiąca - w sytuacji opłacania składek wyłącznie za siebie. Z kolei, do 15 dnia każdego miesiąca pracodawca powinien odprowadzić składki także za inne osoby, t.j. pracowników lub zleceniobiorców. W przypadku gdy 10 lub 15 dzień miesiąca wypada w weekend lub inny dzień wolny od pracy, to termin płatności wypada następnego dnia roboczego, po dniu wolnym.

Zapłata składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych powinna być zrealizowana za pomocą przelewu bankowego, na poczcie, w banku lub przez Internet. Należy pamiętać, że data opłacenia przelewu to data wyjścia środków z konta płatnika, a nie data zlecenia dyspozycji przelewu. Jeśli przedsiębiorca opłaca ubezpieczenie zdrowotne dobrowolnie to spóźnienie nie spowoduje konieczności naliczania odsetek, jeśli natomiast jest to ubezpieczenie obowiązkowe to ZUS naliczy odsetki (nie zostaną one jednak pobrane, gdy ich wartość będzie mniejsza niż 6,60 zł). Wypada również pamiętać, że od każdej, dodatkowo prowadzonej firmy, istnieje obowiązek uiszczania dodatkowej składki zdrowotnej, tak wiec prowadząc dwie firmy, płacić powinno się dwie składki zdrowotne.