Piled polish banknotes and scattered polish coins.Za co firmy muszą płacić skarbówce podatek? Podstawowym obciążeniem podatkowym dla podmiotów, prowadzących działalność gospodarczą, jest podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), podatek osobowy od osób prawnych (CIT) oraz podatek od towarów i usług, czyli podatek VAT. Podatek dochodowy Opodatkowaniu podaniem dochodowym od osób fizycznych (PIT) podlegają wszystkie dochody (czyli przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodu) pochodzące z indywidualnej działalności gospodarczej oraz ze spółek osobowych, bez względu na ich źródło. Do kosztów uzyskania przychodu zalicza się natomiast wszystkie wydatki, poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Dla przykładu, jeżeli firma posiada pojazd wzięty w leasing to do kosztów uzyskania przychodu zalicza się comiesięczne raty leasingowe. Zgodnie z ustawą, każdy przedsiębiorca ma także obowiązek uiszczania do urzędu skarbowego zaliczki na poczet tego podatku do dnia 20 każdego miesiąca. Podatek VAT Podatnikami podatku od towarów i usług są wszelkie podmioty, samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat tej działalności. Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega natomiast:
  • import towarów
  • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
  • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju
  • eksport towarów
  • płatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju
Od prawidłowo ustalonej podstawy( kwoty transakcji lub obrotu) należy odprowadzić 23 procentowy podatek VAT lub preferencyjny 8, bądź 5 procentowy.