iStock_000017970388XXXLargeDogłębnie przemyślany i skrupulatnie zaplanowany biznes ma dużo szanse powodzenia. Do otworzenia swojej firmy warto się więc przygotować. W tym celu właśnie sporządza się biznes plan. Jak to się robi?   Główną rzeczą, przed założeniem firmy, jest napisanie biznesplanu. To nic innego, jak pisemne nakreślenie oczekiwań przyszłego przedsiębiorcy, opisanie działalności krok po kroku, a także dokonanie pewnych kalkulacji co do kosztów czy ilości potencjalnych klientów, bądź sprzedawanych usług/towarów. Taki dokument jest również wymogiem w instytucjach, w których można uzyskać dotację – bank, urząd gminy, urząd pracy. Nie należy traktować go jako wymogu stricte formalnego. Brak planu działania, to błyskawiczna droga do porażki biznesowej. Prawidłowo sporządzony biznesplan musi zawierać informacje, takie jak:
 • w jakim czasie firma zacznie przynosić zyski
 • do jakiej grupy odbiorców, konsumentów będzie skierowana oferta
 • w jaki sposób firma będzie promowana i reklamowana
 • w jaki sposób będzie prosperowała firma (na przykład kolportaż, pośrednictwo biznesowe, sprzedaż internetowa, sprzedaż usług)
 • na jakim rynku będzie działała – analiza branży oraz konkurencji
 • na czym firma będzie zarabiać i ile
 • na jakich zasadach będzie prowadzona księgowość
 • jakie będą źródła finansowania firmy (na przykład dotacje, pożyczki, kredyty, oszczędności)
 • jaką pozycję rynkową ma zająć firma w pierwszym roku, drugim, trzecim i kolejnym
 • ilu będzie zatrudniała pracowników
 • w jaki sposób będą pozyskiwani nowi kontrahenci
Otwierając istniejący już na rynku biznes, trzeba liczyć się z dużą konkurencją. Wybicie się spośród wielu podobnych przedsiębiorstw jest bardzo trudne i pracochłonne. Zwiększa też znacząco koszty w początkowym okresie istnienia przedsiębiorstwa. Warto zatem przed otworzeniem własnej firmy dokładnie przeanalizować rynek, ofertę konkurencji, ceny oraz możliwości zaistnienia na nim z własnymi produktami czy usługami, bądź znaleźć niszę rynkową, której zagospodarowanie pozwoli na szybki wzrost firmy dzięki niewielkim ograniczeniom ze strony konkurencji.