Biznestobiznes,w skrócie B2B, (ang. Business to Business) to nazwa relacji zachodzących pomiędzy firmami. Relacje biznesowe na tej płaszczyźnie obejmują:

 • płatności
 • HR
 • prowadzenie dokumentacji
 • szukanie nowych ofert
 • potwierdzania zamówień
 • doradztwo prawno-biznesowe
 • księgowość
 • zarządzanie jakością
 • przygotowanie zamówień
 • przygotowanie ofert
 • analizę ekonomiczną
 • marketing
 • realizację transakcji
 • prowadzenie kalendarza spotkań
 • wystawianie dokumentów związanych z realizacją transakcji
[Warto|Trzeba także zauważyć, że ten łańcuch może być znacznie dłuższy. W skład relacji biznestobiznes może bowiem wejść też zaopatrzenie, magazynowanie, realizacja umów, produkcja, planowanie, prognozowanie, obsługa kontraktów, sprzedaż, serwis i tym podobne czynności.

Internetowy biznes firmowy
Rozwijający się model relacji biznestobiznes rozgościł się na stałe w Internecie. To tam firmy poszukują potencjalnych kontrahentów. Także i tam mieszczą się potężne narzędzia procesowe business to business. Główne struktury rynków elektronicznych, występujących w internetowym handlu Business to Business to:

 • Rynki wertykalne
 • Rynki horyzontalne

Można też rozróżnić 2 główne sposoby realizacji zakupów w handlu usług B2B:

 • eProcurement – oznacza organizację procesu zaopatrzenia w oparciu o systemowe rozwiązania, umożliwiające efektywną współpracę pomiędzy kupującym i jego dostawcami. Zakresem swoich funkcjonalności eProcurement obejmuje cały proces zaopatrzeniowy od zgłoszenia potrzeby danego towaru, aż po weryfikację płatności. Ma zastosowanie w całej organizacji na każdym jej poziomach. Obieg dokumentów jest zautomatyzowany i przebiega drogą elektroniczną.
 • Model przetargowo - aukcyjny – służy do jednorazowego zakupu towarów lub negocjowania warunków umowy, obejmującej zakupy powtarzalne. W tym modelu, transakcje kupna/sprzedaży przebiegają na zasadzie aukcji, czyli wyboru najciekawszej oferty spośród przedstawionych przez oferentów. Aukcja przebiega w ściśle określonym przedziale czasu, a oferty mogą być na bieżąco modyfikowane przez oferentów w celu ich uatrakcyjnienia.