dotacje z pup

Wielkim ułatwieniem w zakładaniu działalności gospodarczej jest pozyskanie dotacji z Powiatowego Urzędy Pracy. Dotacje te przeznaczone są dla osób bezrobotnych w celu ułatwienia im powrotu na rynek pracy. Wysokość dotacji waha się od cztero- do sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia.  

Dotacje z PUP - warunki otrzymania

W celu otrzymania dotacji należy spełnić określone warunki tj:

  • posiadanie statusu osoby bezrobotnej przez minimum 3 miesiące,
  • brak statusu studenta studiów stacjonarnych,
  • w okresie 12 miesięcy nieprowadzona żadna działalność gospodarcza przez osobę starającą się o dotację.

Dodatkowo przy ubieganiu się o dotację brane są pod uwagę takie aspekty jak:

  • czy osoba ubiegająca się o dotację nie odmówiła propozycji zatrudnienia czy stażu w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku.
  • osoba ubiegająca się o dofinansowanie nie może być karana za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku,
  • osoba ubiegająca się o dotację nie otrzymała w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku żadnego dofinansowania czy pożyczki.

Dotacje z PUP a wkład własny

Wkład własny nie jest wymagany jednak mile widziany. Niektóre urzędy podają minimalną kwotę wkładu własnego jaka jest przez nie wymagana. Wkładem może być drukarka czy komputer. Posiadanie wkładu własnego i zaangażowanie go do przyszłej działalności jest dla urzędników sygnałem, że przedsiębiorca deklaruje pełne zaangażowanie w firmę a co za tym idzie jej szybki rozwój.

Całość otrzymanych dotacji należy wydać w ciągu 30 dni od dnia otrzymania dotacji. Warto dlatego posiadać odłożoną sumę pieniędzy, która pomoże przedsiębiorcy w początkowym etapie na opłacenie najmu lokalu czy ZUSu.

Dotacje z PUP a biznes plan

Biznes plan w wielu przypadkach jest elementem koniecznym do pozyskania dotacji, sam wniosek często jest tak rozbudowany, że w nim znajduje się miejsce na wpisanie biznesplanu. Niekiedy wymagane jest dołączenie w osobnym załączniku biznesplanu. Wiele urzędów w ogóle nie wymaga dostarczenia biznesplanu jednak jego stworzenie zwiększy szansę na pozyskanie dotacji. Biznesplan zwiększa szanse na otrzymanie dotacji z PUP w przypadku gdy przyszły przedsiębiorca w ogóle  nie posiada wkładu własnego.

Dotacje z PUP a procedura

Z reguły cała procedura weryfikacji zgłoszenia trwa ponad miesiąc, czasem nawet do kilku miesięcy, wszystko zależy od sprawności pracy danego urzędu. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku należy podpisać umowę między osobą bezrobotną, która składała wniosek, urzędem oraz poręczycielami. Po podpisaniu umowy pieniądze w ciągu kilku dni trafiają na konto osoby, która składała wniosek.

Dotacje z PUP a prowadzenie działalności w przeszłości

Prowadzenie działalności w przeszłości nie dyskredytuje osoby składającej wniosek do otrzymania dotacji. Prowadzona działalność musiała jednak zostać zamknięta 12 miesięcy przed złożeniem wniosku. Doświadczenie zgromadzone w trakcie prowadzenia działalności jeśli jest dobrze i rzetelnie udokumentowane może  świadczyć na korzyść podatnika.

Osoby starające się o dotacje z PUP muszą profesjonalnie podejść do sprawy i wszelkie dokumenty wypełniać sumiennie. Obecnie konkurencja na rynku jest bardzo duża, warto zwrócić uwagę, że w mniejszych miejscowościach konkurencja jest mniejsza tak więc szansa na otrzymanie dotacji jest większa. Rzetelnie przygotowany wniosek zwiększa szansę przyszłego przedsiębiorcy na otrzymanie dotacji.

Zobacz też:

>> Rozliczenie VAT przy odwrotnym obciążeniu w praktyce