Dotacje z urzędu pracy to świetny pomysł dla bezrobotnych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Ich ogromnym plusem jest fakt, że są bezzwrotne. Dodatkowo otrzymuje się ją w miarę szybko - zwykle czeka się na nią ok. półtorej miesiąca. Co trzeba zrobić, aby otrzymać dotację z urzędu pracy?
  • posiadać status osoby bezrobotnej od minimum 3 miesięcy,
  • nie studiować dziennie (można zaocznie),
  • nie można prowadzić innej działalności w ciągu  12 miesięcy przed złożeniem wniosku,
  • nie można mieć na swoim koncie przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
  • nie można posiadać do pięciu lat wstecz od dnia złożenia wniosku innego dofinansowania lub pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej

Otrzymanie dotacji z urzędu pracy - procedura otrzymania

Procedura otrzymania dotacji z urzędu pracy trwa najczęściej od jednego do kilku miesięcy - wszystko zależy od urzędu pracy. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku bezrobotny czeka tydzień na podpisanie umowy z urzędem i poręczycielami. Po sprawach formalnych pieniądze w ciągu kilku dni wpływają na konto osoby, która złożyła wniosek o dotację z urzędu pracy.

Kwota dotacji z urzędu pracy

Kwota tej dotacji waha się od cztero- do sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Wysokość dotacji zależy także od od kwot, jakie urzędy pracy otrzymały na ten cel. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w regulaminach poszczególnych jednostek.

Dotacja z urzędu pracy a wkład własny

Urzędy nie wymagają wkładu własnego, jednak przy rozpatrywaniu wniosku zwracają na to uwagę. Dlatego lepiej jest mieć wkład własny, nawet jeśli miałaby to być symboliczna suma.  Dodatkowo, warto zwrócić uwagę na fakt, że całą kwotę dotacji trzeba wydać w 30 dni od momentu otrzymania dotacji.  Warto jest więc posiadać pewną kwotę odłożoną na czarną godzinę.

Dotacja z urzędu pracy a biznesplan

Biznesplan to konieczny element przy każdej dotacji, w tym dotacji z urzędu pracy. Profesjonalnie skonstruowany biznesplan jest bardzo przydatny, gdy bezrobotny nie posiada wkładu własnego lub wykształcenia kierunkowego, związanego z profilem zakładanej działalności. Dodatkowo pozwala urzędnikom lepiej zrozumieć koncepcję przedsiębiorcy, a jemu - w systematycznym rozwoju firmy.