Obniżanie podatku należnego o podatek naliczony jest dopuszczalne w sytuacji kosztów dotyczących eksploatacji prywatnego samochodu z którego korzysta się w działalności gospodarczej. Wówczas powinna być prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu, która daje możliwość zaliczenie poniesionych kosztów do kosztów pozyskania przychodów, tak jak tego wymagają ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych. Właściciele przedsiębiorstw, które muszą zapłacić podatek od środków transportowych, są uprawnieni do zaliczenia tych kosztów do kosztów pozyskania przychodów. Wszelkie koszty dotyczące eksploatacji pojazdu będącego środkiem trwałym w firmie, są zaliczane w ciężar wydatków pozyskania przychodów w pełnej wysokości bez względu na to, czy dany pojazd według ustaw o podatkach dochodowych jest samochodem osobowym albo innym samochodem. Wydatki związane z użytkowaniem pojazdów niezaliczanych do środków trwałych w podmiocie gospodarczym są rozliczane na trochę odmiennych regułach. Duże znaczenie ma w tym przypadku podział na samochody osobowe oraz inne samochody. Wydatki na korzystanie z samochodów osobowych są limitowane, a koszty z tytułu korzystania z innych samochodów nie podlegają żadnym limitom. Polecamy:
skierowanie na badania lekarskie pracownika niewykorzystany urlop rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron