Według prawa cywilnego, przedsiębiorca mający długi może zwolnić się z obowiązku spłaty długu po upływie terminu przedawnienia. Czas, po którym roszczenia ulegają przedawnieniu to termin 10 lat , liczonych od dnia, w którym narodził się obowiązek zapłacenia zobowiązań. Jednak, ze względu na różne rodzaje zobowiązań finansowych, termin przedawnienia niektórych zobowiązań został prawnie skrócony do 3 lat, 2 lat lub nawet do jednego roku. 3 letni okres przedawnienia długów podlega w stosunku do długów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, z tytułu niezapłaconej lub niezwróconej kaucji i z tytułu niezapłaconej, lub niezwróconej zaliczki oraz przedpłaty. To samo dotyczy wystawcy weksla własnego. Dwuletni termin przedawnienia długów przewidziany jest dla przedsiębiorców z tytułu powstałej sprzedaży, i również z tytułu odsetek za rozliczenie po terminie faktury. W sytuacji, gdy chodzi o zawartą umowę o dzieło, to przedawnienie także następuje w okresie 2 lat. Roczny termin przedawnienia długów stosuje się z tytułu umowy transportu osób lub mienia i z tytułu zawarcia umowy przedwstępnej. To dłużnik ma obowiązek dowieść przed sądem, że termin przedawnienia przeminął. Żeby uniknąć tarapatów z dłużnikami, dobrze jest pozyskać dane ich dotyczące od Biura Informacji Gospodarczej lub korzystać z usług profesjonalnych firm. Firmy te stwarzają możliwość wglądu w raporty na temat rzetelności płatniczej podmiotów gospodarczych za atrakcyjną cenę. Zobacz też:
Sprostowanie świadectwa pracy