Nakaz posiadania kasy fiskalnej dotyczy działalności gospodarczych, które prowadzą sprzedaż towarów albo usług na rzecz osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej oraz na rzecz rolników ryczałtowych. Tyczy się to to także prawników i lekarzy, którzy świadczą prywatne usługi. Od tej zasady funkcjonuje jednak parę wyjątków. nakaz ten opisuje ustawa o VAT. Kasę rejestrującą powinny posiadać firmy sprzedające towary i usługi na rzecz:
  • rolników ryczałtowych
  • przedsiębiorców dokonujących zakupów prywatnie, poza działalnością
  • osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami
Kogo prawo zwalnia z obowiązku posiadania kasy rejestrującej? Prawo przewiduje szereg zwolnień z obowiązku ewidencjonowania przy pomocy kasy rejestrującej. Najistotniejszym kryterium zwolnień jest kwota obrotów osiągniętych przez podmioty płatnicze w danym roku podatkowym. I tak, z obowiązku posiadania kasy fiskalnej zwolnione są:
  • nowo powstałe działalności gospodarcze, u których wartość obrotów za pierwszy rok podatkowy nie przekroczyła kwoty 20 tys. złotych
  • branży sprzątających i szewskich, pod warunkiem że nie są zatrudniani pracownicy
  • działalności gospodarcze, w których wartość obrotów nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40 tys. złotych
  • działalności gospodarcze, korzystające z podmiotowego zwolnienia z podatku od towarów i usług
  • firmy, w których ponad 70 % przychodów pochodzi na przykład z działalności: kurierskiej, detektywistycznej, ochroniarskiej
Kasa fiskalna dla lekarzy i prawników Od maja 2011 roku obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej dotyczyć ma również lekarzy i prawników. W myśl nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, w gabinetach każdej prywatnej praktyki lekarskiej oraz w każdej kancelarii prawnej sprzedaż usług będzie musiała być ewidencjonowana poprzez rejestrujące kasy fiskalne. Z obowiązku tego będą jednak zwolnieni radcowie prawni i adwokaci, świadczący usługi na rzecz przedsiębiorców. Zobacz też:
kalkulator płac brutto netto