Jeżeli w zakładzie pracy zdarzył się wypadek przy pracy, musi się pamiętać o stosownych procesach z nim związanych. Głównie, pracownik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zaistniałym wypadku. Zgłoszenie powinno zostać złożone w formie pisemnej. Wtedy zobowiązaniem chlebodawcy jest zabezpieczyć miejsce zdarzenia, udzielić pierwszej pomocy osobie poszkodowanej i wykonać wszystkie czynności niezbędne, żeby podobne zdarzenie wydarzyło się jeszcze raz w przyszłości. Wszystkie prace i maszyny powinny zostać wstrzymane aż do zdecydowaniu inspektora pracy o odnowieniu prac i uruchomieniu raz jeszcze maszyn. Jeżeli wypadek ten zalicza się jako wypadek śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym, konieczne staje się zawiadomienie inspektora pracy i prokuratora. Po zawiadomieniu inspektora i prokuratora, pracodawca jest zobowiązany zwołać zespół powypadkowy. Zespół ten w okresie 2 tygodni od dnia zdarzenia powinien spisać dokumentację powypadkową, czyli protokół określający wydarzenia i jego przyczyny. Protokół powinien zostać przekazany do zatwierdzenia członkom rodziny poszkodowanego i zostać zatwierdzony przez pracodawcę w ciągu 5 dni od dnia sporządzenia protokołu. Każdy wypadek przy pracy musi zostać wprowadzony do rejestru wypadków, który jest prowadzony obowiązkowo w każdym zakładzie pracy. Polecamy: Katalog firm