Założenie przedsiębiorstwa, w każdym przypadku łączy się z wykonaniem wiążących czynności, co do struktury organizacyjno - prawnej, pod którą działać będzie biznes. Do wyboru przyszłych właścicieli firm jest samodzielna działalność gospodarcza, zwykle zwana również działalnością jednoosobową, cywilna, komandytowa, jawna, partnerska i akcyjna i z ograniczoną odpowiedzialnością. Od tej decyzji zależy późniejsza forma opodatkowania działalności gospodarczej. Podatnik może wybrać podatek dochodowy od osób fizycznych PIT. Temu podatkowi podlegają przychody będące źródłem z indywidualnej działalności gospodarczej oraz ze spółek osobowych oraz wszystkie dochody, bez względu na sposób ich pozyskania. Osoba prowadząca biznes dokonuje wyboru w jaki sposób opodatkuje swój dochód. Można wybrać opodatkowanie progresywne, polegającej na opodatkowaniu według stawek progresywnych, wzrastających w zależności od wysokości osiągniętego dochodu w danym roku podatkowym oraz opodatkowanie liniowe, wynoszącej obecnie 19% podstawy opodatkowania. Wyboru podatku liniowego można dokonać w okresie do 20 stycznia danego roku podatkowego przez złożenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego zaświadczenia na piśmie. Zobacz też:
wniosek o urlop zasiłek chorobowy urlop wychowawczy
katalog e-zwd.pl