Nowy obowiązek posiadania kasy fiskalnej, który zaczął obowiązywać wraz z początkiem nowego roku, zmusza wszystkich prawników i lekarzy, którzy świadczą prywatne usługi, do posiadania tego urządzenia. Ale nie tylko lekarze i prawnicy muszą nabyć ten sprzęt. Kto jeszcze załapał się na zmiany? Ogólna zasada obowiązywania kasy fiskalnej dotyczy firm sprzedających towary bądź usługi na rzecz:
  • osób fizycznych, niebędących przedsiębiorcami
  • rolników ryczałtowych
  • przedsiębiorców dokonujących zakupów prywatnie, poza działalnością
Kto jeszcze musi używać kasy fiskalnej? Aktualnie obowiązujące Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 224, poz. 1797), z dotychczasowego grona firm zwolnionych kasy fiskalnej, wyklucza branżę szewską i sprzątającą. Również wszyscy ci, którzy rozliczają się na zasadzie karty podatkowej, teraz zmuszeni są ewidencjonować swoją sprzedaż za pomocą kas fiskalnych. Natomiast, od maja tego roku obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej dotyczył będzie też lekarzy i prawników. Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, w gabinetach wszystkich prywatnych praktyk lekarskich , a także w każdej kancelarii prawnej sprzedaż usług będzie musiała być potwierdzona przez rejestrujące kasy fiskalne. Z obowiązku tego będą jednak zwolnieni radcowie prawni i adwokaci, którzy świadczą usługi na rzecz innych przedsiębiorców. Wyjątki Zwolnienie z obowiązku posiadania kasy fiskalnej w dalszym ciągu dotyczy:
  • działalności gospodarczych, w których wartość obrotów nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40 tys. złotych
  • nowo powstałych działalności gospodarcze, u których wartość obrotów za pierwszy rok podatkowy nie przekroczyła kwoty 20 tys. złotych
  • działalności gospodarczych korzystających z podmiotowego zwolnienia z podatku VAT
Zobacz też:
google logowanie wyszukiwarka kodów jak obliczyć podatek dochodowy