Aby oszczędzać kosztów w mikro podmiotach gospodarczych jest korzystanie z usług księgowości online. Jest to na pewno bardziej rentowne niż zaangażowanie etatowej księgowej lub polecenie prowadzenia rachunkowości biurowi rachunkowemu. W sieci istnieje współcześnie wiele portalów, które umożliwiają korzystanie z narzędzi do księgowania, fakturowania oraz analizowania bazy informacji dotyczących klientów. Ponadto nie ma przymusu wydawać pieniędzy na kosztowne programy oraz ich aktualizacje. Jest to zadanie administratorów serwisu. Bardzo korzystne jest, że dostęp do księgowości firmy jest całodobowy. Daje to możliwość zarządzanie podmiotem gospodarczym w każdej chwili oraz z każdego miejsca na świecie. Wszelkie informacje uzupełniane w serwisie są profesjonalnie chronione oraz zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych oraz zniszczeniem. Z reguły, aby korzystać z usług z rachunkowości online, wystarczy zalogować się na odpowiednim portalu. Użytkownicy mają również możliwość z skorzystania z wiedzy ekspertów wyspecjalizowanych w różnych dziedzinach, którzy na pewno pomogą oraz udzielą pożytecznych rad, zarówno w tematyce technicznej, jak też [podatkowej|rachunkowej. Zobacz też:
urlop wychowawczy