Piled polish banknotes and scattered polish coins.Podstawowym obciążeniem dla podmiotów, prowadzących działalność gospodarczą, są podatki, dochodowy i VAT, oraz składki ubezpieczeniowe. Ile kosztuje prowadzenie firmy w Polsce? Prowadząc działalność gospodarczą, trzeba pogodzić się z koniecznością odprowadzania składek i podatków na rzecz państwowych instytucji. Głównymi poborcami pieniędzy przedsiębiorców są: urząd skarbowi i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Do ZUS-u odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne. Dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą wynoszą one odpowiednio:
Rodzaj składki konto Z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym Bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
Ubezpieczenia społeczne  710,67 zł 656,09 zł
Ubezpieczenie zdrowotne   261,73 zł  261,73 zł
Fundusz Pracy  54,58 zł  54,58 zł
Urząd skarbowy Do urzędu skarbowego odprowadzać należy między innymi podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) oraz podatek od towarów i usług (VAT). - podatek VAT Stawki podatku VAT:
  • 23% stawka podstawowa
  • 8% stawka obniżona
  • 5% stawka obniżona
Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega:
  • odpłatna dostawa towarów i płatne świadczenie usług na terytorium kraju
  • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
  • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju
  • eksport towarów
  • import towarów
- podatek dochodowy Opodatkowaniu podaniem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszystkie dochody (czyli przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodu) pochodzące z indywidualnej działalności gospodarczej, bez względu na ich źródło. Forma opodatkowania, a zatem i stawka podatkowa, zależy od rodzaju prowadzonej działalności oraz wielkości przychodów. Dostępną dla wszystkich przedsiębiorców formą opodatkowania są zasady ogólne. Skala podatkowa wynosi odpowiednio:
  • 18% od podstawy do obliczenia podatku nie przekraczającej kwoty 85528 zł
  • 32% od podstawy do obliczenia podatku powyżej kwoty 85528 zł