Protect your moneyProwadzenie rachunku bankowego wynika bezpośrednio z prawa dot. działalności gospodarczej z dnia 19 grudnia 1999 r., art.13 pkt. 1-3 oraz z obowiązku ewidencjonowania obrotów gospodarczych. Przepisy prawa nie zabraniają jednak prowadzenia działalności z wykorzystaniem rachunku prywatnego. Zobowiązują tylko podatników prowadzących działalność gospodarczą, podlegającą ustawie o rachunkowości, do wykonywania rozliczeń podatkowych w formie przelewu bankowego, poprzez konto wskazane uprzednio w urzędzie skarbowym i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Rozliczenia firmowe a prawo bankowe Inaczej do tej kwestii podchodzi prawo bankowe. W myśl przepisów, rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz rachunki terminowych lokat oszczędnościowych mogą być prowadzone wyłącznie dla:
  • szkolnych kas oszczędnościowych
  • osób fizycznych
  • pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych (art. 49 ustawy Prawo bankowe)
Ustawodawca nie przewidział jednak sankcji za korzystanie z rachunku osobistego dla celów firmy, zatem niejeden przedsiębiorca taki rachunek wykorzystuje i wykorzystywać będzie. Głównie ze względów ekonomicznych. Osobiste konta bankowe są bowiem znacznie tańsze w użytkowaniu od rachunków firmowych. Banki internetowe Inaczej jest natomiast w przypadku banków online. Kuszą one swoich potencjalnych klientów bezpłatnym prowadzeniem rachunku firmowego. Jeżeli zatem przedsiębiorca nie chce narażać się na liczne wyjaśnienia wobec urzędu skarbowego, ZUS czy banku lub też nie chce mieszać prywatnych transakcji z firmowymi, może skorzystać z oferty konta internetowego i mieć darmowe odrębne konto bankowe dla firmy.