Wszyscy właściciele firm mają odliczeń podatku VAT od towarów i usług, które wykorzystywane są w celach opisanych w ustawie. Ogólna zasada odliczeń nie jest skomplikowana. Od sumy podatku za dany okres rozliczeniowy odejmuje się sumy podatku VAT uwzględnione na fakturach sprzedażowych. Cały szkopuł polega na tym, iż występuje dużo wyjątków, w których odliczenie podatku nie jest możliwe. W myśl artykułów ustawy o podatku od towarów i usług, odliczenie podatku VAT jest bezpodstawne w przypadku:
  • paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, których łączna masa pojazdu nie przekracza 3 500 kg - z wyłączeniem pojazdów opisanych w art. 86 ust. 4 pkt. 1-7 ustawy o podatku od towarów i usług
  • towarów i usług, których nabycie zostało udokumentowane fakturami otrzymanymi przed dniem utraty zwolnienia podmiotowego lub przed dniem rezygnacji z tego zwolnienia, z wyjątkiem przypadków sporządzenia spisu z natury i zawiadomienia o tym Naczelnika Urzędu Skarbowego lub nastąpiło w wyniku darowizny albo nieodpłatnego świadczenia usługi
  • importu usług, w związku z którymi zapłata należności jest realizowana bezpośrednio albo pośrednio na rzecz podmiotu, który ma siedzibę lub zarząd, miejsce zamieszkania na terytorium krajów wymienionych w załączniku nr 5 do Ustawy o podatku od towarów i usług
  • usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników, którzy świadczą usługi przewozu osób
Zobacz też:
ile dni na dostarczenie zwolnienia