Europejski Konkurs Innowacje Społeczne czeka na zgłoszenia jeszcze przez 8 dni - do 8 maja maja może się zgłosić każdy, kto uważa że posiada wyjątkowy pomysł na rozwiązanie problemów społecznych. Konkurs poświęcony jest pamięci Diogo Vasconcelosa, portugalskiego polityka, znanego ze swojego zaangażowania w ideę innowacji społecznych. Konkurs organizowany jest już od 2012 roku. Komisja Europejska corocznie zachęca obywateli unii do podzielenia się swoimi pomysłami na rozwiązanie  kluczowych problemów stojących przed społeczeństwem. Komisji zależy przede wszystkim na nowych sposobach walki z bezrobociem, które destrukcyjnie wpływa zarówno na gospodarkę, jak i społeczeństwo Unii Europejskiej - rzutując na teraźniejszość oraz przyszłość. Aktualny konkurs dedykowany jest  „Nowym ścieżkom wzrostu”. Komisja Europejska czeka na przedsiębiorczych obywateli, którzy zmienią sposób myślenia i przedstawią świeże pomysły na europejski model wzrostu. Trzy najlepsze projekty na koniec roku otrzymają po 50 tys. euro. Cele Europejskiego Konkursu Innowacje Społeczne:
  • wypracowanie nowych i skuteczniejszych rozwiązań problemów, z którymi zmagają się państwa członkowskie,
  • propozycja nowych rozwiązań problemów, które według uczestników konkursu nie zostały skutecznie rozwiązane,
  • wspieranie nowych i nietypowych grup docelowych,
  • wykorzystanie nowych metod oraz instrumentów do walki z problemami społecznymi.
Wszystkie zgłoszone pomysły będą analizowane przez grupę ekspertów, którzy ocenią projekty pod względem strategicznym - trwałości struktur oraz wdrożenia ich w życie. W Europejskim Konkursie Innowacje Społeczne mogą wziąć udział:
  • mieszkańcy Unii Europejskiej,
  • każdy typ organizacji zarejestrowanej na terenie UE,
  • mieszkańcy krajów biorących udział w programie Horyzont 2020.
Więcej informacji o konkursie na stronie Komisji Europejskiej poświęconej „Europejskim Innowacjom Społecznym” Polecamy: LinkCentrum - nowoczesna baza stron www