Kredyty da firm, czyli co musimy zrobić, by je uzyskać

Właściciele wielkich korporacji nie będą mieli trudności z ubieganiem się o kredyt inwestycyjny. O wiele trudniej natomiast jest w tym przypadku małym przedsiębiorstwom. Jeśli firma na rynku funkcjonuje już co najmniej dwa lata, może liczyć na długoterminową pożyczkę. Pożyczka taka może być przeznaczona na cele inwestycyjne czy obrotowe ale też na spłatę innych zobowiązań. Udziały własne klienta są wymagane w przypadku kredytu na finansowanie potrzeb inwestycyjnych. Najczęściej jest to co najmniej 20procent wartości firmy.

W takim przypadku, banki mają przedsiębiorcom do zaproponowania na przykład kredyt oparty na koncepcji planu finansowego. Taki kredyt jest długoterminowy, nawet na dwudziestoletni okres kredytowania i daje nam możliwość wykorzystania części kredytu na inne potrzebne cele związane z naszą działalnością.

Jak dostać taki kredyt? Warunkiem koniecznym jest ustanowienie zabezpieczenia spłaty zaciągniętego kredytu. Ubiegać się mogą o niego osoby, które swoją działalność gospodarczą prowadzą co najmniej dwa lata oraz posiadają zdolność kredytową. Przedsiębiorca musi też uzyskać pozytywną opinię swojego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Do wniosku o przyznanie kredytu będzie trzeba dołączyć dokumenty takie jak: biznesplan, dokument stwierdzający status prawny, dokument uprawniający do prowadzenia działalności oraz dokumenty upoważniające osoby podpisujące wniosek o kredyt, do składania aktów woli. W przypadku wspólników spółek partnerskich, cywilnych czy jawnych, będą musieli oni złożyć rachunek zysków i strat, sprawozdania finansowe i zaświadczenie o stanie zobowiązań wobec ZUS i budżetu państwa.

Bank kwotę kredytu ustala indywidualnie z klientem. Kredyty są spłacane zazwyczaj w miesięcznych ratach, w sposób zgodny z umową. Raczej nie może to być kwota wyższa niż 65-70% aktualnej wartości nieruchomości proponowanej jako zabezpieczenie spłacenia kredytu.