Od pierwszego stycznia 2011 r. zaczęły obowiązywać nowe stawki składek na ubezpieczenia rentowe, emerytalne i zdrowotne dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Są one wyższe od poprzednich należności wobec ZUS.

Nowe stawki składek ZUS wprowadzone zostały 1 stycznia bieżącego roku. Podwyżki powiązane są ze wzrostem minimalnego miesięcznego wynagrodzenia, zagwarantowanego przepisami prawa pracy, na podstawie którego wytycznych ustalane są najmniejsze składki ubezpieczeniowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą. I tak kolejno składka na:

  • ubezpieczenie chorobowe niepowinna być niższa niż 49,38 zł
  • ubezpieczenie rentowe nie powinna być niższa niż 120,92 zł
  • ubezpieczenie emerytalne nie powinna być niższa niż 393,41 zł
  • FP nie powinna być niższa niż 49,38 zł
  • ubezpieczenie wypadkowe nie powinna być niższa niż 33,66 zł
Przekłada to się na kwotę odprowadzanych składek tak,że składka na składka na ubezpieczenie chorobowe wzrosła o 3,13 zł, ubezpieczenie emerytalne wzrosła o 24,95 zł, składka na ubezpieczenie rentowe wzrosła o 7,66 zł, składka na ubezpieczenie wypadkowe wzrosła o 2,14 zł, a składka na fundusz pracy wzrosła o 3,13 zł. Razem daje to wzrost minimalnych składek ZUS o 41,01 zł w skali miesięcznej. Każdy właściciel firmy, w ciągu roku, odprowadzi wiec do ZUS-u o 492,12 zł więcej niż w roku poprzednim.

Składki dla nowych przedsiębiorców

Wzrosły również minimalne składki ZUS dla nowych przedsiębiorcówktórzy korzystają z prawa do ulgi. Od 2011 roku wynoszą one kolejno:

  • 6,94 PLN na ubezpieczenie wypadkowe
  • 81,16PLN na ubezpieczenie emerytalne
  • 24,95 PLN na ubezpieczenie rentowe
  • 10,19 PLN na ubezpieczenie chorobowe
Z obliczeń wynika, że każdy nowy przedsiębiorca, korzystający z ulgi, w 2011 roku odprowadzi o 73,56 PLN więcej niż w roku 2010.