Stawka odprowadzanych składek do ZUS-u jest z góry określona przepisami prawa. Każdy pracodawca ma obowiązek prawidłowego ich obliczania. Jak zatem się to robi? Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą oraz każda osoba zatrudniona, podlega obowiązkowemu odprowadzaniu składek na ubezpieczenia społeczne. Co więcej, to na pracodawcy spoczywa obowiązek terminowego i należytego opłacania składek i to nie tylko za siebie, ale też za wszystkie osoby zatrudnione w firmie. W tym celu, w każdym zakładzie pracy wymagane jest prowadzenie dokumentacji pracowniczej ze stosownymi informacjami , służącymi do ich obliczenia. Wysokość składek Dla wszystkich ubezpieczonych wymiar składek na poszczególne ubezpieczenia wynosi:
  • składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45procent podstawy wymiaru
  • składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych stanowi 0,10procent podstawy wymiaru
  • ubezpieczenie emerytalne stanowi 19,52procent podstawy wymiaru
  • ubezpieczenie wypadkowe stanowi od 0,67procent do 3,33procent podstawy wymiaru
  • ubezpieczenia rentowe stanowi 6,00procent podstawy wymiaru
  • ubezpieczenie chorobowe stanowi 2,45procent podstawy wymiaru
  • ubezpieczenie zdrowotne stanowi 9,00procent podstawy wymiaru
Począwszy od roku składkowego rozpoczynającego się od 1.04.2006 roku, stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników składek, którzy byli zobowiązani i przekazali informację ZUS IWA za trzy kolejne ostatnie lata kalendarzowe, ustalana jest przez Zakład. O jej wysokości Zakład zobowiązany jest powiadomić płatników w terminie do 20 kwietnia danego roku.