Za co należy płacić skarbówce, kiedy można płacić mniej i jak uniknąć kary - czyli urząd skarbowy w pigułce.

Opłaty skarbowe

Opłatę skarbowa należy uiścić:

  • od wydania zaświadczenia -płatność musi nastąpić z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia
  • od dokonania czynności urzędowej - płatność musi nastąpić z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej
  • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa czy prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii - płatność musi nastąpić z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie albo też innym wyznaczonym ustawą podmiocie
  • od wydania pozwolenia - płatność musi nastąpić z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia)

Podatek VAT

Ustawa o podatku od towarów i usług dokładnie opisuje kiedy i ile właściciel działalności gospodarczej musi zapłacić fiskusowi. Zgodnie z jej wytycznymi, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają między innymi:

  • import i eksport towarów
  • transakcje wewnątrzwspólnotowe inaczej nabycie i dostawa towarów na teranie Unii Europejskiej
  • dostawa towarów i świadczenie usług na terytorium kraju
Podstawową stawką opodatkowania jest podatek 22 procentowy. Podlega jej większość transakcji gospodarczych. Natomiast, odliczenie VAT-u to inaczej, pomniejszenie o wartość podatku VAT, kwoty należnego podatku z tytułu dokonanej sprzedaży. W efekcie, skutkuje to zmniejszeniem kwoty podatku należnego do zapłaty w urzędzie skarbowym lub powstaniem nadwyżki, która można przenieść na kolejny okres rozliczeniowy. Odliczenie podatku VAT możliwe jest w sytuacji, jeśli zakupione towary lub usługi używane są do realizowania czynności opodatkowanych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych musi być płatny od zawieranych wszelkiego rodzaju czynności uregulowanych w Kodeksie Cywilnym. Przede wszystkim dotyczy to umów kupna-sprzedaży, darowizny, pożyczek i innych o podobnym charakterze czynności. Opłata PCC płatna jest w terminie 14 dni, licząc o daty powstania obowiązku podatkowego, czyli od daty zawarcia transakcji lub umowy.

'Czynny żal' – lekarstwem ma grzywnę

Niedopełnienie tych czynności, grozi odpowiedzialnością karno-skarbową. lekiem na to może być 'czynny żal'. Jest to osobiste zawiadomienie organu podatkowego o popełnionych czynach karanych, opisanych w Kodeksie Skarbowym. Warunkiem uznania 'czynnego żalu' przez organ podatkowy, powinny być jednak solidne argumenty, tłumaczące powstałą okoliczność oraz natychmiastowe uregulowanie zaległej opłaty.