Usługi pośrednika finansowego - argumenty za i przeciw.

Rola pośrednictwa

Praca pośrednika finansowego przede wszystkim polega na wyszukiwaniu i docieraniu do klientów, z ofertami instytucji finansowych. Poprzez rozmowę z klientem, analizuje on jego zapotrzebowanie finansowe, a później przypasowuje do jego potrzeb najodpowiedniejszy produkt. Za każdą zawartą z klientem umowę kredytu, prowadzenia rachunku bankowego, funduszu inwestycyjnego, lokaty, ubezpieczeniową, pożyczki, przedstawiciel finansowy dostaje od właściciela produktu – nie klienta - wysoką prowizję. Jego praca przyspiesza proces kupna produktów finansowych.

Pośrednicy są doradcami inwestycyjnymi, finansowymi oraz ubezpieczeniowymi, są swego rodzaju łącznikami pomiędzy potencjalnymi klientami a bankami. Poprzez ich usługi, można dostać znacznie korzystniejsze warunki umowy kredytowej lub lokaty. Dodatkowo, mogą przyczynić się do pozytywnej opinii banku, w przypadku klientów z najwyższej grupy ryzyka.

Ryzyko finansowe

Korzystanie z ich usług pośrednictwa finansowego, może prowadzić też do katastrofy finansowej. Nierzetelny bowiem pośrednik finansowy, może kierować się prywatnymi względami finansowymi i nakłaniać do kupna usług niekoniecznie korzystnych dla klientów. Z reguły, im droższy produkt, tym lepsza prowizja dla pośrednika. Przy osobistym zapoznaniu się z ofertami banków, ryzyko nietrafionej inwestycji znacznie się zmniejsza. Dlatego też, jeśli posiada się zdolność kredytową lub odłożoną znaczną kwotę oszczędności i dysponuje się duża ilością wolnego czasu, warto samodzielnie przejrzeć oferty banków i wybrać najkorzystniejszy dla [siebie produkt finansowy|fundusz inwestycyjny, kredyt, lokatę albo rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy.