Jeżeli znasz już pomysł na własny biznes, zobacz jak zakłada się działalność gospodarczą.

Powołanie do życia działalności gospodarczej można przedstawić w kilku krokach.

Krok pierwszy - rejestracja działalności gospodarczej w urzędzie gminy albo urzędzie miasta
Rejestracja nowej firmy następuje poprzez wypełnienie formularza edg- 1 urzędzie samorządowym (gminnym lub miejskim). W myśl art. 27 pkt. 2 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku, wniosek o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej powinien zawierać:

  • rodzaj działalności określony zgodnie z symbolami PKD
  • datę rozpoczęcia prowadzenia działalności
  • informacje o umowie spółki cywilnej, jeśli takowa powstała
  • nr ewidencyjny PESEL i NIP przedsiębiorcy
  • adres siedziby firmy i miejsce/a wykonywania działalności
  • imię i nazwisko oraz adres zamieszkania przedsiębiorcy
  • informacje o współmałżonku/-ce i wspólnocie lub rozdzielności majątkowej
  • nazwę firmy (w przypadku spółek w nazwie muszą być podane ich skróty, na przykład Sp. z o.o.)

Krok drugi – NIP i REGON
W ciągu 2 tygodni od uzyskania wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej wystąpić trzeba do urzędu statystycznego, o zrobienie wpisu do KRUPGN. W ten sposób firmie zostaje przypisany indywidualny numer REGON. W miedzy czasie, trzeba również udać się do urzędu skarbowego i uzyskać w nim indywidualny, firmowy nr NIP.

Krok trzeci – ZUS
Przyszły płatnik składek powinien także- nie później niż w okresie 7 dni, od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej - zarejestrować się w ZUS jako płatnik składek i osoba ubezpieczona.