Program bioasekuracji

Rolnicy, którzy wdrażali w swoich gospodarstwach program bioasekuracji mogą starać się o pomoc finansową od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Trzeba się jednak śpieszyć ponieważ wnioski należy złożyć do 10 listopada 2015 roku!

Program bioasekuracji a ASF

Program bioasekuracji wdrażany jest w województwie podlaskim, gdzie na początku roku wykryto chorobę ASF czyli chorobę afrykańskiego pomoru świń. Program miał na celu zapobieganiu rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych wśród zwierząt. Choroba przenoszona była przez licznie występujące na tamtejszych terenach dziki.

Bioasekuracja polega na ochronie stad hodowlanych przez zakażeniami. Podjętymi działaniami jest wykładanie mat dezynfekujących, zamykanie zwierząt, zabezpieczanie pasz oraz dbanie o czystość.

Dzięki wprowadzanym zmianom rozprzestrzenianie się choroby zostało zatrzymane. Ostatni przypadek występowania ASF odnotowany został w sierpniu 2015 roku w miejscowości Łapicze, która znajduje się w odległości około 1 km od granicy polsko-białoruskiej.

Program bioasekuracji a pomoc ARiMR

Pomocą objęci są rolnicy, którzy w roku 2015 posiadali w swoich gospodarstwach powyżej 50 sztuk świń oraz ich gospodarstwa znajdują się na terenie jednego z 4 powiatów województwa podlaskiego:

  1. sejneńskim w gminach Giby i Sejny z miastem Sejny;
  2. augustowskim w gminach Lipsk i Płaska;
  3. białostockim w gminach Czarna Białostocka, Gródek, Supraśl, Wasilków i Michałowo;
  4. sokólskim w gminach Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka i Szudziałowo.

Program bioasekuracji a charakter pomocy ARiMR

Pomoc ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie, można otrzymać do 50% wydatków poniesionych na zakup sprzętów niezbędnych do walki z rozprzestrzeniającą się chorobą i ochrony własnych zwierząt. Można ubiegać się o zwroty za zakup środków biobójczych i dezynsekcyjnych, mat dezynfekujących, obuwia i odzieży ochronnej oraz zabezpieczanie budynków gospodarczych w których świnie były przetrzymywane. Wnioski można pobrać ze strony ARiMR: www.arimr.gov.pl.

Pomoc ARiMR a ubój całej hodowli

Jeśli gospodarstwo nie było w stanie spełnić wymogów programu bioasekuracji i zmuszone było do wybicia trzody również może się starać o rekompensatę. Wniosek można pobrać ze strony ARiMR. Dodatkowo należy do niego załączyć:

  1. kopię decyzji, która nakazuje zabicie lub poddanie ubojowi świń wydanej przez lekarza weterynarii,
  2. dokument potwierdzający zastosowaniu się decyzji lekarza weterynarii,
  3. kopię oświadczenia złożonego do powiatowego lekarza weterynarii o niemożności spełnienia warunków programu bioasekuracji.