Harmonogram pracy Harmonogram pracy

Od roku 2013 na terenie województwa mazowieckiego, małopolskiego oraz świętokrzyskiego prowadzony był program pilotażowy “Pierwszy biznes”. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło 20,5 mln zł na niskoprocentowe na podcięcie własnej działalności lub tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.

Pierwszy biznes - beneficjenci

Program “Pierwszy biznes - wsparcie w starcie” kierowany jest do:

 • studentów ostatniego toku studiów wyższych, którzy nie pracują i nie prowadzą żadnej pracy zarobkowej,
 • absolwentów szkół wyższych i średnich, którzy do 48 miesięcy od dnia uzyskania dyplomu są bezrobotni,
 • osób bezrobotnych, które zarejestrowane są w PUPie,
 • przedsiębiorców, którzy chcą utworzyć stanowisko pracy dla osoby bezrobotnej.

Pierwszy biznes - możliwości

W ramach programu “Pierwszy biznes” poza udzieloną dotacją można również skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów oraz szeregu szkoleń.

Pomoc doradców swoim zakresem obejmuje:

 • zakładanie działalności,
 • wyboru formy opodatkowania działalności
 • początkowego doradztwa w zakresie prowadzenia księgowości.

Warunki otrzymania pożyczki w ramach programu “Pierwsza pomoc”

Warunki udzielenia pożyczki na założenie działalności:

 • złożenie oraz rozpatrzenie wniosku jest bezpłatne,
 • wartość maksymalna udzielonej pożyczki nie przekracza równowartości 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia,
 • przewidywany okres spłaty nie może przekroczyć 7 lat,
 • niskie oprocentowanie,
 • zwolnienie ze spłaty pożyczki przez okres pierwszych 12 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki,

Warunki udzielenia pożyczki na stworzenie nowego miejsca pracy dla osoby bezrobotnej:

 • złożenie oraz rozpatrzenie wniosku jest bezpłatne,
 • maksymalna wartość pożyczki to 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia,
 • okres spłaty nie przekracza 3 lat,
 • niski poziom oprocentowania,
 • brak okresu odroczenia spłat pożyczki,

Wsparcie na starcie

W ramach programu na podjęcie działalności możliwe jest uzyskanie nisko-oprocentowanej pożyczki, której wartość maksymalna nie przekracza 20-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Pożyczkę mogą pozyskać podmioty, które są niezatrudnione i nie wykonują żadnej pracy zarobkowej.

Możliwe jest również uzyskanie pożyczki na utworzenie nowego miejsca pracy dla osoby bezrobotnej. Maksymalna kwota jaką można otrzymać to 6-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Możliwość ta dostępna jest dla osób, które skorzystały z możliwości uzyskania pożyczki na rozpoczęcie działalności oraz dla podmiotów prowadzących własną działalność i niekorzystających wcześniej z pożyczek, niepublicznych przedszkoli oraz szkół. Dodatkowo z pożyczki mogą skorzystać osoby fizyczne, prawne oraz jednostki administracyjne nie posiadające osobowości prawnej, które posiadają gospodarstwo rolne oraz przez ostatnie 6 miesięcy, co miesiąc zatrudniali co najmniej jednego pracownika na cały etat.  Z pożyczek mogą również skorzystać osoby fizyczne, prawne oraz jednostki administracyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące żłobki lub kluby dziecięce.