iStock_000018405822SmallW prowadzeniu działalności gospodarczej niezwykle istotną rolę odgrywają wszelkiego rodzaju programy, wspomagające zarządzanie firmą. Od prostych aplikacji do fakturowania, poprzez programy do księgowania, a na narzędziach typu workflow skończywszy. Gdzie ich szukać i jak z nich korzystać? Aplikacje do prowadzenia działalności gospodarczej|biznesowe] usprawniają proces zarządczy, przyspieszają pracę biurową] oraz minimalizują koszty związane z utrzymaniem firmy. Podzielić je można na 4 główne grupy, programy do kadr i płac, CRM, programy do fakturowania, programy do księgowania. Programy do fakturowania To proste aplikacje, wspomagające pracę biurową. Przy ich pomocy tworzone i przechowywane są wszystkie faktury, rachunki i dokumenty sprzedażowe. CRM CRM jest programem do zarządzania relacjami z kontrahentami. Program zawiera rozbudowane bazy danych rozszerzone o funkcjonalności, pozwalające na uporządkowanie kontaktów zarówno pod względem ważności, jak i płatności. Ponadto, pozwalają na:
  • wprowadzenie danych kontrahentów
  • analizę obrotów z danym kontrahentem
  • tworzenie historii sprzedaży wraz z informacją o dokonanych albo nie płatnościach faktur
  • planowane wydarzeń związanych z kontrahentem
  • zestawienie historii przekazanych dokumentów, ułożonych chronologicznie
  • tworzenie zestawień płatności
  • tworzenie historii kontaktów z kontrahentem
  • tworzenie historii wydatków
Programy kadrowo-płacowe To aplikacje umożliwiające tworzenie i prowadzenie dokumentacji pracowniczej w działalności gospodarczej. Przy ich użyciu obliczane są wynagrodzenia, obliczane są składki na ubezpieczenia społeczne, a także karty wynagrodzeń, ustalana jest wysokość zaliczki na poczet podatku dochodowego, tworzone są listy płac oraz kartoteki osobowe. Aplikacje do księgowania To alternatywne rozwiązanie dla drogich biur księgowych. Skierowane są do średnich i małych działalności gospodarczych, a do prowadzenia księgowości przy ich użyciu nie jest konieczna wiedza z zakresu przepisów prawa podatkowego. Występują 2 rodzaje aplikacji księgowych, instalowane na komputerze oraz dostępne na platformach internetowych typu SaaS.