iStock_000013520723XSmallProwadzenie własnej działalności mimo generalnego założenia, iż powinno generować zysk, wiąże się również z ryzykiem poniesienia straty. Co może zrobić przedsiębiorca gdy jego firma zamiast oczekiwanego zysku przyniosła stratę?

Jeśli przedsiębiorca mimo poniesionej straty zdecyduje się nadal prowadzić działalność będzie miał szansę na jej wykorzystanie gdy przedsiębiorstwo zacznie generować dochody.

Przedsiębiorca ma bowiem prawo do rozliczenia straty podatkowej w ciągu 5 lat podatkowych, licząc od roku, w którym została poniesiona. Rozliczenie następuje poprzez obniżenie podatku dochodowego o maksymalnie 50% poniesionej straty w jednym roku podatkowym. Oznacza to, że już w roku następującym po roku podatkowym, w którym poniesiono stratę, można odliczyć 50 procent wartości tej straty. Pod warunkiem oczywiście, że uzyskane przychody pochodzą z tego samego źródła co poniesiona strata.

Ponadto, rozliczenie tej straty nie wymaga ewidencji księgowej, bo polega ono na zmniejszeniu w deklaracji podatkowej wykazanego dochodu za dany rok obrachunkowy. Nie trzeba jednak czekać z odliczeniem straty do chwili składania deklaracji rocznej. Można ją rozliczyć sukcesywnie w ciągu całego roku podatkowego. Jeżeli w danym roku podatkowym będzie brakować dochodów, rozliczenie straty można przenieść na lata kolejne.

Prawo do rozliczenia straty zostaje utracone w momencie upływu określonego powyżej terminu - 5 lat podatkowych, licząc od roku, w którym strata została poniesiona.