Do CEIDG trzeba natychmiastowo zgłosić: przeistoczenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową, informacje o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, upadłość obejmującą zlikwidowanie majątku dłużnika, zmianę decyzji o ogłoszeniu upadłości i zakończenie tych procedur, informacje na temat rozpoczęcia postępowania naprawczego oraz o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej określonej we wpisie do CEIDG. Osoba fizyczna , która wykonuje działalność gospodarczą, dokonująca przekształcenia w spółkę kapitałową, musi zgłosić nową spółkę do Krajowego Rejestru Sądowego oraz zgłosić ten fakt Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej. Zgłoszenie przekształcenia następuje z pomocą dokumentu dostępnego na witrynie internetowej CEIDG. Formularz trzeba wysłać nie później niż w czasie 7 dni roboczych od daty wykonania wpisu do rejestru przedsiębiorców jednoosobowej spółki kapitałowej. Spółce przeistoczonej przysługują wszelkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną. Czyli spółka kapitałowa będzie podmiotem zezwoleń oraz ulg, które przysługują przedsiębiorcy sprzed przekształcenia. Nie obowiązuje to jednak ulg podatkowych, praw i innych obowiązków związanych z podatkami. Polecamy: Katalog Stron Limey.pl