Wysokie stawki podatkowe, niedostosowanie do zmieniających się warunków prowadzenia firmy, przesadna ilość przepisów prawa, która nie idzie w parze z jakością , a także niepotrzebne zwiększanie kosztów prowadzenia działalności - to problemy, z którymi zmagają się wszyscy biznesmeni. Warto więc poznać wszystkie aspekty opodatkowania działalności gospodarczej i wybrać najlepszą dla siebie metodę rozliczeń.| Każdy przedsiębiorca ma obowiązek płacić podatki na rzecz państwa. O tym wie każdy. Ale jak płacić, żeby jak najwięcej zaoszczędzić i jednocześnie nie narażać się na zarzuty ze strony fiskusa? Znalezienie optymalnego rozwiązania jest kluczem do sukcesu. Podstawowym obciążeniem dla firm, jest podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) , a także fundamentalny podatek od towarów i usług (VAT). Podatek dochodowy od osób fizycznych Co do zasady, opodatkowaniu podaniem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszystkie przychody z jednoosobowej działalności gospodarczejoraz przychody ze spółki cywilnej albo z osobowych spółek handlowych, bez względu na ich źródło. Co znaczące, przychody pochodzące z działalności gospodarczej mogą podlegać, w zależności od woli przedsiębiorcy, bądź ogólnym zasadom opodatkowania według stawek progresywnych, bądź też opodatkowaniu według liniowej stawki podatku, stanowiącej aktualnie 19 proc. podstawy opodatkowania. Ponadto, funkcjonuje obowiązek odprowadzania do skarbówki zaliczek na podatek dochodowy. Ostateczne rozliczenie podatku następuje natomiast w chwili złożenia zeznania rocznego. Podatek od towarów i usług Wszystkie działalności gospodarcze podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w sytuacjach, kiedy dokonują czynności opodatkowanej tym podatkiem , czyli gdy następuje:
  • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem w Polsce
  • import towarów
  • eksport towarów
  • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
  • odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług w Polsce
W systemie podatkowym istnieją trzy stopy opodatkowania, podstawowa 23 proc., 8 proc. i 5 proc.. Obowiązek podatkowy powstaje w momencie wydania towaru lub wykonania usługi, bądź też w momencie wydania faktury, nie później jednak niż w siódmym dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Podatek dochodowy od osób prawnych Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych podlegają dochody przedsiębiorstw działających w formie spółek z o.o. lub spółek akcyjnych , a także dochody osiągane z prowadzenia działalności gospodarczej przez fundacje, spółdzielnie i stowarzyszenia. Podatnicy zobowiązani są do płacenia zaliczek na podatek dochodowy w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące. Końcowe rozliczenie podatku jest natomiast w czasie złożenia zeznania rocznego. Zobacz też:
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych