Car-InsurancePracownikom wykorzystującym prywatne samochody do celów służbowych przysługuje tzw. ryczałt. Jest to zwrot poniesionych z tytułu użytkowania własnego auta wydatków na podstawie umowy zawartej pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Ryczałt za samochód wypłacany pracownikowi, jest kwotą wynikającą z przemnożenia miesięcznego limitu kilometrów przez obowiązującą stawkę za 1 km przebiegu. Limit kilometrów na jazdy lokalne zależny jest od wielkości miejscowości w której znajduje się siedziba firmy, a dokładniej od liczby mieszkańców. Dla pracodawcy wypłacenie ryczałtu będzie stanowiło koszt uzyskania przychodu, natomiast dla pracownika otrzymana kwota będzie przychodem podlegającym  opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Nie podlega natomiast oskładkowaniu, w związku z czym od kwoty ryczałtu nie będą potrącane i odprowadzane składki ZUS a jedynie podatek dochodowy. Zobacz też:
kalkulator płacy