Każdy przedsiębiorca ma obowiązek wykupienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na wszystkie pojazdy należące do firmy. Można jednak skorzystać z dodatkowej oferty ubezpieczeniowej i zagwarantować sobie spokojny sen. Rodzaje ubezpieczeń firmowych
 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia
 • ubezpieczenie dodatkowych kosztów działalności spowodowanych szkodą w mieniu
 • ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
 • ubezpieczenie szyb oraz innych przedmiotów szklanych od stłuczenia
 • ubezpieczenie mienia w transporcie
 • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
Powszechni również, oferowana jest dodatkowa ochrona dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń, obejmująca koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, włącznie z kosztami rozbiórki lub demontażu części niezdatnych do użytku. [Konsumentom ubezpieczenia udostępniane są|Klienci otrzymują także wszelkiego rodzaju udogadniania w postaci pomocy PC, pomocy Assistance, infolinii HR, infolinii prawnej czy chociażby infolinii PC-IT. Co zazwyczaj obejmuje ubezpieczenie? Niemalże wszystkie firmy ubezpieczeniowe w Polsce dysponują specjalnymi ofertami skierowanymi tylko i wyłącznie do średnich i małych firm. Nieobowiązkowym ubezpieczeniem mogą być objęte:
 • mienie przyjęte od osób trzecich w celu realizacji usługi albo sprzedaży
 • odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku z prowadzeniem firmy lub posiadaniem mienia
 • maszyny i urządzenia, będące środkami trwałymi
 • wyposażenie
 • obiekty budowlane, tj. budowle i budynki
 • mienie przyjęte od osób trzecich do sprzedaży komisowej
 • nakłady inwestycyjne
 • mienie prywatne pracowników
 • środki obrotowe
 • dodatkowe koszty działalności spowodowane szkodą w mieniu
 • pieniądze
Zobacz też:
zasiłek chorobowy urlop wychowawczy świadczenia przedemerytalne