Wydatki poniesione za zakup odzieży roboczej i ochronnej wolno zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Czy z tytułu zakupu służbowego garnituru, służbowej garsonki czy służbowego obuwia też wolno odliczyć sobie podatek VAT?

Odzież robocza
Nie ma wątpliwości, będzie wolna od podatku. Nie posiada ona bowiem cech odzieży osobistej ani cech odzieży reprezentacyjnej. Nie ma również znaczenia, ile pracodawca za nią zapłaci. Wszystkie faktury albo rachunki, które potwierdzają jej nabycie, wolno wliczyć do kosztów uzyskania przychodu. odliczenie podatku obejmuje również zwrot wydatków poniesionych na jej nabycie.

Odzież firmowa
Dokonania odpisów podatkowych z tytułu zakupu uniformów, nie zakwestionuje także żaden urząd skarbowy, pod warunkiem, że oraz jeśli konieczność ich noszenia wiąże się ze specyfiką wykonywanej pracą. Sprawa zaczyna się prawnie komplikować w przypadku stroju, posiadającego cechy identyfikujące go z firmą. Tyczy się to w szczególności logo, nadruków z nazwą firmy oraz barw firmowych. Ponieważ nie ma prawnej definicji stroju firmowego, urzędy skarbowe stosują dowolność interpretacji przepisów podatkowych.

Odzież reprezentacyjna
Wątpliwości nie ma w przypadku odzieży reprezentacyjnej. W nadal obowiązujących przepisach ze stycznia 2007 roku ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych, za koszt uzyskania przychodu nie uznaje się wydatków na reprezentację. Nie wystarczy udowodnić, że nabyta odzież nie jest strojem reprezentacyjnym, trzeba też dowieść, że strój ten nie posiada cech stroju osobistego, t.j. że nie jest możliwe wykorzystywanie go przez pracownika do celów nie związanych z pracą. Należy mieć na uwadze, że garnitury, eleganckie bluzki, garsonki i inne tego typu ubrania, na pewno nie spełniają powyższych wymogów.