Firma ECDF, która realizuje projekt Asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, oferuje możliwość skorzystania z oferty doradztwa biznesowego dla MŚP realizowanego w ramach usług Krajowego Systemu Usług. Program umożliwia skorzystanie z doradztwa z następujących obszarów działalności:
  • marketing,
  • organizacja firmy,
  • finanse,
  • CSR.
W ramach Asysty stworzą  plan marketingowy dla przedsięwzięcia, strategię budowania wizerunku firmy, raport z dostępnych na rynku źródeł dofinansowania, regulamin strony www i wiele więcej - wszystko to w zależności od potrzeb. Dla osób fizycznych planujących założenie działalności możliwe jest także stworzenie profesjonalnego biznes planu dla planowanego przedsięwzięcia. Projekt skierowany jest do mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw lub osób fizycznych, które chcą założyć działalność gospodarczą. Asysta obejmuje do 40 godzin indywidualnego doradztwa i składa się z dwóch etapów:
  • Rozmowa na temat prowadzonej działalności, dzięki której możemy poznać i zdiagnozować najważniejsze potrzeby.
  • Doradztwo i wsparcie we wdrożeniu rekomendowanych przez nas rozwiązań.
Dzięki dofinansowaniu projektu z funduszy Unii Europejskiej koszt po stronie przedsiębiorstwa to tylko 10% wartości całej usługi i wynosi 252 zł netto. Pozostały koszt pokrywany jest w ramach unijnej pomocy de minimis.